شرح دعاى بیسم صحیفۀ سجادیه ، مکارم اخلاق (18)

ادامه سخن در مورد عبارت: «وَاجْعَلْ يَقينى اَفْضَلَ الْيَقينِ»
يقين اهل يقين كه از راه اتصال به وى و انديشه در عالم هستى بدست آمده، در حقيقت مانند اين است كه دارند با چشم سر، خورشيد را در وسط روز مى بينند.
آيا كسى با كمك دليل و برهان، يا مغلطه و سفسطه، يا سحر و جادو، يا طرق ديگر، قدرت دارد، چنين حالتى را كه معلول مثلا ديدن خورشيد در وقت نصف النهار است، از قلب بزدايد، و از دل پاك كند، و يا روزنه اى براى ورود شك و ترديد در چنين باطنى باز كند؟
كسى كه در وسط روز با چشم سر، آفتاب عالم تاب را مى بيند، اگر تمام ملائكه و جن و انس، بخواهد خلاف ديدنش را به او ثابت كند امرى محال است، او به هر صورت اعلام مى كند آنچه را من مى بينم حق است، و آنچه شما مى گوئيد صددرصد باطل است.
اهل يقين به خدا و روز قيامت و ساير حقايق غيبيه و عينيه چنين حالتى دارند. اگر تمام زندگان عالم در طرف خلاف عقيده او قرار گيرند، و او در اعتقادش تك و تنها بماند محال است در ايمان و يقينش كمترين شك و ترديدى راه يابد.
قرآن مجيد براى عاشقان يقين، مكتب الهى را كه تجلّى در اسلام ناب محمدى دارد، نيكوترين مكتب و بهترين و برترين قوانين محكم، و خلاصه آئينى كه در تمام زمينه هاى ظاهرى و باطنى قدرت اداره زندگى انسان را در تمام اعصار و قرون دارد مى داند.
اَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِقَوْم يُوقِنُونَ:
آيا باوجود دين كاملى چون اسلام و قوانين جامع و محكمى چون احكام الهى به انتخاب رسوم جاهلى و قبول مكتب هاى ضد الهى تن مى دهيد، كدام حكم براى آنان كه بخواهند به مدار يقين وارد شوند بهتر از حكم خداست؟!!
خداوند مهربان، قرآن مجيد را، سراسر آياتش چراغ هدايت، و تجلى عدل و علم و حكمت الهى است، موجب هدايت و جذب رحمت خاصه حضرت محبوب براى طالبان يقين مى داند.
هذا بَصائِرُ لِلنّاسِ وَهُدَىَّ وَ رَحْمَةٌ لِقَوْم يُوقنُونَ:
اين قرآن براى عموم مردم مايه بصيرت و بينائى و روشندلى و روشنفكرى، و براى آنان كه مى خواهند در مسير يقين حركت كنند موجب هدايت بسوى حقايق و جلب رحمت الهى است.
ادامه دارد.....

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.