شرح دعاى بیسم صحیفۀ سجادیه ، مکارم اخلاق (15)

ادامه بحث ایمان:

در روايت بسيار مهمى در زمينه كمال ايمان آمده است:
كه رسول خدا صلى اللّه عليه و آله فرمود:
لايُكْمِلُ الْمُؤْمِنُ ايمانَهُ حَتّى يَحْتِوىَ عَلى مِأَة وَ ثَلاثِ خِصال...:
مؤمن ايمانش را كامل نمى نمايد، مگر اينكه داراى صدو سه خصلت شود.
(صدو سه خصلت در فعل و عمل و نيّت و باطن و ظاهر).
امير المؤمنين عليه السلام عرضه داشت يا رسول اللّه صدو سه خصلت كدام است؟
حضرت فرمود:
از صفات مؤمن اين است كه داراى جولان فكرى است، آوازه اش بلند است، دانشش زياد و بردباريش عظيم است، نزاع و دعوايش نيكو، و نسبت به مراجعينش كريم، و دارنده وسعت صدر، و در درون خويش از تمام مردم بيشتر احساس ذلت مى كند.
خنده اش تبسم، اجتماعش آموزش، يادآور حقايق به غافل و معلّم مردم جاهل است. آزار نمی دهد آن را كه آزارش داده، ديدارش شيرين، عبادتش فراوان، وقارش نيكو، معاشرتش نرم، سكوتش طولانى، در برابر جهل جاهلان حليم، بر بدى ديگران صبور، و احترام كننده به بزرگتر، و رحم كننده بر كوچك تر است.
برامانات امين، از خيانات بعيد، انيسش تقوا، پيمانش حيا، احتياطش زياد، لغزشش كم، حركاتش ادب، كلامش تعجب آور، و اهل گذشت از لغزش و خطا است.
دنبال عيب جوئى نيست، با شخصيت، بسيار صابر، نسبت بقضاء الهى راضى، و در برابر تمام نعمت هاى حق شاكر است.
كم حرف، راستگو، نيكوكار، مصون از شيطان، بردبار، رفيق،باعفت، و بزرگوار است.
لعنت كننده و دروغگو و اهل غيبت، و اهل ناسزاگوئى و حسد و بخل نيست. سرحال و خنده رو، خوشحال و خوشرو است، و از حساسيت و جستجوگرى نسبت به آنچه نبايد جستجو كرد دور است.
هميشه دنبال امور بلند مرتبه، و بهترين و قوى ترين اخلاق مى باشد، و مشمول حفظ حق و مؤيد به توفيق الهى است.
در نرمى صاحب قدرت و در يقين صاحب عزم است، از تجاوز به دشمن دور، و از گناه بخاطر رفيق بعيد است.
در شدائد صبور، و از جور و تعدى بركنار، و از افتادن در شهوات خسارت بار سالم است.
شعارش فقر،لباسش صبر، خرجش كم، كمكش بسيار، روزه اش زياد، قيامش طولانى، و خوابش اندك است.
قلبش خانه تقوا، دانشش پاكيزه، و به وقت #قدرت_الهى گذشت، و نسبت به وعده وفادار، و به روزه راغب و به وقت نماز در ترس و لرزاست.
عملش را چنان نيكو انجام مى دهد كه گوئى كارفرما بالاى سرش ايستاده، چشم پوش از حرام، اهل سخاوت، و قبول كننده سائل، و پاك از بخل، و رساننده به برادران دينى،و دنبال كننده احسان است.
كلامش را با حق وزن مى كند، و زبانش را از بيهوده گوئى مى بندد، و در خشمش غرق نمى شود، و در محبتش هلاك نمى گردد، و باطل را از دوستش نمى پذيرد، و حق را از دشمنش رد نمى كند، و نمى آموزد مگر براى دانستن، و دانا نمى شود مگر براى عمل.
كينه اش كم، شكرش زياد، به وقت روز دنبال معيشت، و به وقت شب در حال گريه بر گناهان است.
اگر با اهل دنيا حركت كند از همه آنان زرنگ تر،و اگر با آخرتيان بحركت آيد از همه آنان پارساتر است. در كسب و كار رضايت به شبهه نمى دهد، و در دينش دنبال اعمال سبك نيست، در لغزش برادر دينى اش اهل #عاطفه، و مراعات كننده دوستى قديم است.
اين است آن حقايق ملكوتى، و واقعيات الهى كه وقتى با توفيق حضرت رب العزه،در وجود انسان #مؤمن محقق شود ايمانش را به كمال و باطنش را به جمال مى رساند.

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.