سواد چیست؟باسوادکیست؟ (1)

نوسنده:حجت الاسلام والمسلمین حاجی حسینی

هرگاه واژه ی"سواد"استعمال می شود آنچه به ذهن متبادر می شود قدرت بر"خواندن ونوشتن"است،گویا باسواد کسی است باسواد کسی است که قادر برخواندن ونوشتن است وهر کس این توانائی را ندارد بی سواد است ولی حقیقت امر این است که قدرت برخواندن و نوشتن ونیز رسیدن به مدارج علمی آکادمیک بخشی از مراتب سواد است. بنا براین سواد یک فرایند است که مراتب آن به تدریج حاصل می شود.       

 1تعریف سواد 

سواد را به گونه های مختلف تعریف کرده اند که جهت رعایت اختصار به یک تعریف جامع انتزاعی بسنده می شود بنابر این سواد عبارت است از :"توانائی مدیریت استعدادها وبهره بری از آن در جهت تغییر مثبت زندگی"  باتوجه به تعریف مذکور، انسان موجودی است که استعداد های متعددی دارد که به فعلیت رسیدن هر کدام از این استعدادها نقش ویژه ای در خوشبختی انسان دارد بنابر این باسواد کسی است که بتواند با مدیریت فکری، زمینه را برای شکوفا شدن و به فعلیت رساندن استعدادها فراهم نماید به هر میزان که نقش انسان در شکوفائی استعدادها بیشتر باشد درجه ی سوادش بالاتر خواهد بود. 

2اهمیت سواد از دیدگاه اسلام   

سواد ازدیدگاه اسلام از چنان اهمیتی بر خوردار است که در قرآن مجید ۷۵۰آیه در مورد سواد آموزی،یادگیری،خواندن   ونوشتن وارد شده است. آئین اسلام دین دانش وسواد است ودر هیچ مکتبی مانند مکتب اسلام به تحصیل علم ودانش سفارش نشده است خداوند متعال چه زیبا اهمیت سواد را درسوره "علق" آیه۱ بیان فرموده است "بخوان بنام پروردگارت که جهان را آفرید" اولین دستوری که به پیامبرش می دهد امری به خواندن است خداوندی که آفریننده جهان است به بشر دستور خواندن می دهد در آیه ی سوم سوره ی علق باز هم دستور به خواندن می دهد که تاکید می ورزد دستور اول را "بخوان که پروردگارت از هر کریمی کریم تر است" این آیه ی شریفه بر این مطلب دلالت دارد که توانائی خواندن ونوشتن از نعمت های بزرگ الهی است که خداوند متعال بر بشر منت نهاده واستعداد آن را در وجود انسان به ودیعت نهاده است در آیه ی چهارم،ابزار نوشتن را نام می برد ومی فرماید:"کسی که به وسیله ی قلم به انسان تعلیم داد" در آیه ی پنجم می فرماید:"آری به انسان تعلیم داد چیزهای را که نمی دانست"از این آیه ی شریفه استفاده می شود که اولا:خداوند متعال انسان را مزین نموده است به استعداد یادگیری وعلم آموزی وثانیا:فرد باسواد ودانشمند باید سپاسگزار این نعمت الهی باشد وگرفتار رذیله ی عجب نگردد انسان با توجه به ملکه ی یادگیری بسیار توانمند است و می تواند به کمک علم در زندگی خودش تغییر مثبت ایجاد کند از تاریخ عبرت بگیرد نسبت به آینده پیش بینی نماید، برمشکلاتش فائق آید الگو برای دیگران قرار بگیرد و به تنهائی جامعه ای را تغییر دهد وتحول ایجاد کند تحولی که جامعه را به سمت کمال سوق دهد تاریخ پر است از انسان های بزرک وبا اراده ای که با تلاش وجدیت استعدادهای وجودی خودشان را به فعلیت رساندند،یاس و نا امیدی به خود شان راه ندادند وچراغ راه دیگران شدند.

ادامه دارد...

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.