سواد چیست ؟با سواد کیست؟ (مقدمه)

بسم اله الرحمن الرحیم

  به قلم:حجت الاسلام والمسلمین حاج حسینی(زیدعزه)

مقدمه: از دیدگاه اسلام انسان موجودی است ترکیب یافته از روح وجسم، روح بعد ملکوتی انسان را تشکیل داده وجسم بعد مادی را اصالت انسان به روح انسان است واین روح حامل کمالات انسانی وارزش های والای معنوی است از آن جا که خواسته های روح باخواسته های جسم متفاوت اند بین این دو بعد نزاع ومبارزه است. خواسته های روح ازقبیل:علم، ایمان، عدالت ورزی، شجاعت، عفت ورزی، محبت ورزی، اخلاق مداری وتوجه به امور معنوی است درمقابل خواسته های جسم محدود می شود به اموری از قبیل:خواب،خوراک، پوشاک، مسکن، اشباع غریزه جنسی ورسیدن به رفاه بدنی نفس اماره که مرتبه نازله ی روح است وشدیدا تحت تاثیر جسم قرار دارد در پی برآوردن خواسته های جسم ازهر طریقی است ولو از طریق حرام وظلم به دیگران، اما روح،محاسبه گر است خیلی دوربین است وهرچیزی را که موجب نشاط جسم باشد نمی پذیرد بلکه درپی کسب اموری است که موجب رشد وتعالی روح می گردد و لو برای کوتاه مدت سختی ها ی را در پی،داشته باشد از آن جا که اصالت با روح است پیروز این مبارزه که از آن در روایات به"جهاداکبر"تعبیر،شده،روح است فرد موفق کسی است که بتواند برجنبه های مادی وغرائز خود تسلط یابد وغرائز خود را طبق فرمان عقل وفطرت اشباع گرداند، ازاین رو هدف از این گفتار مختصر، بیان اموری است که در مبارزه بین روح ونفس به کمک روح می شتابد وبیان امور مفید وارزشمندی که درسایه پیروزی روح برنفس بدست می آیند. لذا مطالب این مختصر به دلیل مذکور حائز اهمیت است. خداوند متعال ازباب لطف به عباد به آنان عقل محاسبه گر بخشیده تا چراغ راهشان باشد ودر تاریکی ظلمت هایی که نفس اماره وشیاطین ایجاد،کرده اند سرگردان نمانند ونیز قوانینی را که به نحو دقیق راه نجات را برای بشر تعیین نموده ودر قالب احکام مصالح آنان را کدگذاری نموده، توسط پیامبران علیهم السلام به بشر ابلاغ فرموده است و به انسان حق انتخاب داده و این انسان است که به کمک  عقل وشرع(قانون الهی) راه درست را انتخاب  نماید بی نهایت پرواز کرده وبه اوج عزت برسد یا راه کج را انتخاب نموده،در اثر آلوده شدن،به گناهان، گرفتار غفلت شود،سستی بورزد،سیر قهقرائی داشته باشد به گونه ای که درحد پائین تر از حیوان سقوط کند‌. جهل ونادانی ازجمله اموری است که مانع رسیدن انسان به کمال وحقیقت گشته و موجب کم نور شدن عقل می گردد،سواد وعلم از اموری است که در مسیر کمال عصای دست انسان می شود از این رو آئین اسلام به سواد آموزی وتحصیل دانش سفارش نمود وآن را واجب شمرده است. درهیچ مکتبی مانند مکتب اسلام به سواد آموزی وفرا گرفتن دانش سفارش نشده است،بنا بر این آنچه در این مقاله ی مختصر بیان می گردد عبارت است از:بیان اهمیت سواد،مراتب وفوائد سواد، البته مقصود از واژه ی "سواد "فقط قدرت بر نوشتن وخواندن نیست بلکه مفهوم عامی مقصود است که توانائی: اخلاقی،عاطفی، مدیریت نیکوی ارتباطات اجتماعی وسیاسی را شامل می شود. التوفیق.

ادامه دارد...

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.