عناصر خیر و فضیلت/نتیجه گیری

نتیجه گیری

با توجه به مطالب مذکور به این نتیجه دست می‌یابیم که انسان موجود ویژه و هدفمند است و خداوند متعال او را برای رسیدن به یک هدف بزرگ آفریده است و پیامبران الهی مأمور ارائه طریق و ایصال مطلوب بودند این هدف بزرگ همان قرب الهی است که عین خیر و سعادت بوده و واجد همه کمالات است انسان در صورتی که در مسیر قرب الهی قرار گیرد و استعدادهای نهفته در درونش به فعلیت می رسد رصد بعد روحی آن بر بعد جسمی غلبه می یابد و در واقع به رشته‌ای می گردد زمینی که در حال پرواز است و بی نهایت به پروازش ادامه می‌دهد آسمانی می گردد به اوج عزت میرسد به گونه ای که فرشتگان آسمانی به مقام او غبطه می ورزند رسیدن به این کمال مطلوب در گرو استفاده بهینه از عناصر پنجگانه مذکور است این عناصر( الزام مسئولیت نیت پاداش و تلاش) در حکم ۵ بال برای انسان در پرواز است پرواز از ضعف به کمال از قوه به فعلیت از نقص به کمال از رکود به تغییر مثبت با ایجاد هماهنگی و انسجام بین این پنج عنصر است که طی طریق و سیر آفاقی و انفسی میسر می گردد هر کدام از این عناصر مخدوش گردد انسان را از مسیر کمال باز می دارد و یا حرکت او را کند می کند به هر مقدار که جامعه به سمت اخلاق و معنویت حرکت کند به مراتب بالاتری از خیر و فضیلت دست می یابد جهان  معنوی و اخلاقی می تواند جهان مادی را رونق ببخشد و نواقص آن را اصلاح کند ولی جهان مادی منهای اخلاق و معنویت قادر به ایجاد امنیت اخلاقی و روانی ،جانی، مالی و... نیست چنانکه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب در بیان  نیاز جامعه به معنویت و اخلاق می‌فرماید:« معنویت به معنای برجسته کردن ارزشهای معنوی از قبیل اخلاص ایثار توکل ایمان در خود و در جامعه است و اخلاق به معنی رعایت فضیلت هایی چون خیرخواهی گذشت کمک به نیازمند راستگویی شجاعت تواضع و اعتماد به نفس و دیگر خلقیات نیکو است و معنویت و اخلاق جهت دهنده همه حرکت ها و فعالیت های فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است بودن آنها محیط زندگی راحتی را با کمبود های مادی بهشت می سازد و نبود آنها حتی با برخورداری مادی جهنم می آفریند» همانگونه که معظم له به زیبایی بیان فرموده‌اند معنویت اخلاق دوفضیلت و خیر اصلی و اساسی اند که تحقق آن دو تحقق همه فضایل را در پی دارند به گونه‌ای که جهان را به بهشت آرامبخش مبدل می سازند به کمک معنویت و اخلاق می توانیم دین و دنیا را کنار هم داشته باشیم و تضاد بین آن دو را از بین ببریم معظم له در فراز دیگری از بیانیه در این رابطه می فرماید:« آن روز که جهان میان شرق و غرب مادی تقسیم شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمی برد انقلاب اسلامی ایران با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد چارچوب‌ها را شکست کهنکی کلیشه ها را به رخ دنیا کشید دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر جدیدی را اعلام نمود» آنچه بیان شد خلاصه ای بود در تبیین عناصر خیر و فضیلت در راستای تحقق اخلاق و معنویت انشاالله مرضی خداوند متعال قرار گیرد.

نویسنده: حجت الاسلام والمسلمین حاجی حسینی استاد عالی حوزه

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.