عناصر خیر و فضیلت/برخی از گناهان بزرگ که از سوءنیت نشات می گیرد

برخی از گناهان بزرگ که از سوءنیت نشات می گیرد

نیت سوء یک امر ذهنی است که اگر از آن جلوگیری نشود ذهن را آلوده کرده و موجب تاریکی فکری می گردد تا زمانی که نیت سوء به مرحله عمل نرسیده گناه محسوب نمی شود اگرچه نفس نیت سوء امرناپسندی می باشد اما زمانی که این نیت سوء تقویت گردد و فرد را به سمت عمل سوء برانگیزاند خطرناک می‌گردد و ممکن است تبدیل به یک فاجعه گردد که به برخی از این گناهان ذیلا اشاره می گردد:

1)فردی که خبث باطن و نیت سوء دارد گرفتار پارادوکس در رفتار و گفتار می باشد به گونه‌ای که با سادگی نمی توان تشخیص داد راست می‌گوید یا دروغ، دروغ از بدترین معایب ،زشت ترین رفتارها و طبعا از عادات ناپسند، رذایل اخلاقی و از گناهان کبیره است چنان که قرآن مجید، سوره نور آیه ۷ دروغگو را مستحق لعنت و سزاوار خشم پروردگار عالم می داند و خداوند متعال در سوره نحل آیه ۱۱7 می فرماید:« متاع قلیل و لهم عذاب الیم» دروغگویان را در دنیا برخورداری کمی است و برای ایشان عذابی دردناک است. پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده است:« دروغگو با دروغگویی خود سه چیز به دست می‌آورد خشم خدا را نسبت به خود نگاه تحقیر آمیز مردم را نسبت به خود و دشمنی فرشتگان را نسبت به خود(نهج الفصاحه صفحه ۳۷۳ حدیث ۷ ۱۰۸)

2)فرد بدنیت مبتلا به ریا کاری است و از خودش شخصیت کاذب می سازد و به راحتی مرتکب این گناه کبیره می گردد لذا به ظاهر تظاهربه خیر و دین داری می‌کند اما در باطن به فکر رسیدن به منافع پلید شخصی خود است چنان که خداوند متعال در سوره ماعون آیات 4-7 به شدت فرد ریاکار را مورد نکوهش قرار داده و می فرماید:« فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراءون» پس وای بر نمازگزارانی که نماز خود را به دست فراموشی می سپارند آن ها که ریا می کنند

امام صادق علیه السلام فرمود:« روز قیامت بنده های را می‌آورند که اهل نماز بوده پس خواهد گفت ای پروردگار! من برای رضایت و خوشنودی تو خوانده‌ام به او گفته می‌شود بلکه نماز خواندی تا بگویند :نماز فلانی چه نماز خوبی است او را به سمت آتش روانه کنید بنده ای را می‌آورند که جنگ و جهاد کرده گوید: ای پروردگار من در راه تو جنگیدم به او گفته می‌شود جنگ کردی تا بگویند: فلانی چقدر شجاعت دارد او را روانه آتش کنید، بنده ای را می‌آورند که قرآن را فرا گرفته بود گوید: ای پروردگار! برای رضایت و خوشنودی تو قرآن را فرا گرفتم به او گفته می‌شود فرا گرفتی تا بگویند: چقدر صدای زیبایی دارد،او را روانه آتش کنید بنده ای را می‌آورند که اموال خود را انفاق می‌کرده گوید ای پروردگار برای رضایت و خوشنودی تو اموالم را انفاق کرده‌ام به او گفته می‌شود: بلکه انفاق کردی تا بگویند چقدر سخاوتمند است، او را روانه آتش کنید» (ترجمه محجه البیضا، جلد ۶ صفحه ۲۰۰)

البته باید توجه داشته باشیم که ریا زمانی صدق می کند که فرد ریاکار عمل را فقط به قصد شهرت طلبی و رسیدن به اهداف شخصی خودش انجام دهد و در غیر این صورت اگر قصد انسان انجام وظیفه دینی و انسانی باشد هیچ منافاتی ندارد که دیگران او را در حال انجام عمل نیک ببینند و بین جامعه مشهور گردد در برخی از روایات نیز وارد شده است که خداوند متعال به انسان نیکوکار و صادق که عمل را از باب انجام وظیفه انجام می دهد آبرو می بخشد  به گونه‌ای که محبوب دلها می گردد حتی برخی از اعمال باید علنا انجام شود تا دیگران نیز برای انجام آن تشویق کردند مانند سفارشات دینی که نسبت به ادای نماز جماعت وارد شده است.

3)فرد بد نیت با نیت پلید که دارد به دیگران ضرر می رساند و شخصیت بیماری دارد نیت پلید از او فردی زیان رسان و سادیسم ساخته است که به راحتی به دیگران صدمه می‌زند و از زیان رساندن به دیگران لذت می برد، فریبکاری و خلف وعده از نشانه‌های بارز این گونه افراد است در حالی که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:« ما منا من ما کر مسلما ، از ما نیست کسی که به مسلمانی  نیرنگ زند» (اصول کافی جلد ۲ صفحه ۳۳۷ )چنانکه امیر مومنان علی علیه السلام فرمود:« المکر بمن ائتمنک کفرٌ، نیرنگ زدن به کسی که به تو اعتماد کرده کفر است» (شرح غرر الحکم آقا جمال خوانساری جلد ۱ )در مورد خلف وعده امیرالمومنین  علیه السلام فرمود: خلف وعده  سبب خشم خدا و مردم است ،خداوند بزرگ فرمود:«کبر مقتا عندالله ان تقولو اما لا تعملون » این باعث خشم بزرگ و سخت خداست که بگویید و انجام ندهید( نهج البلاغه ترجمه انصاریان صفحه ۳۳)

نویسنده: حجت الاسلام والمسلمین حاجی حسینی استاد عالی حوزه

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.