سواد چیست؟باسوادکیست؟ (4)

   از جمله مباحثی که مربوط به سواد وعلم می باشد، فرایند شناخت است ،از آیات و روایات استفاده می شود که منا بع شناخت چهار چیز است:عقل، قلب، طبیعت و وحی ،برای هر،کدام از این منابع چهار گانه ابزاری است که به کمک آن می توانیم از این منابع استفاد کنیم، جهان، مبدا و معاد را بشناسیم، ابزار شناخت عقلی،برهان واسدلال است، ابزار شناخت علمی تجربی، حواس ظاهری(حواس پنجگانه) و آزمایش است ابزار شناخت قلبی، تذکیه
ادامه مطلب

سواد چیست؟باسوادکیست؟ (3)

 مقصود از علم در این مقاله ، مجموعه ی دانسته هایی منسجم، روشمند ومفید است که هم علوم تجربی را شامل می شود و هم علوم انسانی را. ازدیدگاه اسلام تحصیل علم بر مرد وزن واجب شمرده شده است ،جهل وبی سوادی مورد مذمت قرار گرفته است از این رو پیامبر گرامی اسلام (ص)فرموده است:"خَیرُالدّنیا والآخرِه مَعَ العِلمِ وشَرُّ الدُّنیا والآخِره مَعَ الجَهلِ؛ خیر دنیا وآخرت با دانش وشر دنیا و آخرت با نادانی
ادامه مطلب

سواد چیست؟باسوادکیست؟ (2)

 آیا پیامبر گرامی اسلام (صلّی الله علیه وآله وسلّم) سواد خواندن ونوشتن داشتند؟
ادامه مطلب

سواد چیست؟باسوادکیست؟ (1)

 هرگاه واژه ی"سواد"استعمال می شود آنچه به ذهن متبادر می شود قدرت بر"خواندن ونوشتن"است،گویا باسواد کسی است باسواد کسی است که قادر برخواندن ونوشتن است وهر کس این توانائی را ندارد بی سواد است ولی حقیقت امر این است که قدرت برخواندن و نوشتن ونیز رسیدن به مدارج علمی آکادمیک بخشی از مراتب سواد است. بنا براین سواد یک فرایند است که مراتب آن به تدریج حاصل می شود.                                           
ادامه مطلب

سواد چیست ؟با سواد کیست؟ (مقدمه)

 از دیدگاه اسلام انسان موجودی است ترکیب یافته از روح وجسم، روح بعد ملکوتی انسان را تشکیل داده وجسم بعد مادی را اصالت انسان به روح انسان است واین روح حامل کمالات انسانی وارزش های والای معنوی است از آن جا که خواسته های روح باخواسته های جسم متفاوت اند بین این دو بعد نزاع ومبارزه است. خواسته های روح ازقبیل:علم، ایمان، عدالت ورزی، شجاعت، عفت ورزی، محبت ورزی، اخلاق مداری وتوجه به امور معنوی است درمقابل
ادامه مطلب

عوامل مؤثر بر شكل‌گيري و تقويت عزّت نفس از ديدگاه اسلام/1

 عزّت نفس يكي از اصول مهم‌تربيتي اسلام است. تأمين احترام و عزّت نفس از هدف‌هاي مهم انسان است. فردي كه داراي عزّت نفس، اعتماد به نفس و متّكي به خود است، به ارزش، توانايي، كفايت و موفّقيّت خويش ايمان دارد و قادر است در جهت تحوّلات مثبت فردي و اجتماعي خويش گام بردارد. انسان موجود شريف و بزرگوار است و خداوند متعال او را به گونه‌اي آفريده است كه مي‌تواند با اراده و اختيارش به اوج عزّت برسد و از
ادامه مطلب

عوامل مؤثر بر شكل‌گيري و تقويت عزّت نفس از ديدگاه اسلام

  عزّت نفس يكي از اصول مهم‌تربيتي اسلام است. تأمين احترام و عزّت نفس از هدف‌هاي مهم انسان است. فردي كه داراي عزّت نفس، اعتماد به نفس و متّكي به خود است، به ارزش، توانايي، كفايت و موفّقيّت خويش ايمان دارد و قادر است در جهت تحوّلات مثبت فردي و اجتماعي خويش گام بردارد. انسان موجود شريف و بزرگوار است و خداوند متعال او را به گونه‌اي آفريده است كه مي‌تواند با اراده و اختيارش به اوج عزّت برسد و از
ادامه مطلب

سلسه مطالب تبلیغ مجازی توسط حجت الاسلام والمسلمین حاجی حسینی

 از روایات دیگر استفاده می شود که شادی بخشی به دیگران به ویژه اهل ایمان،در قبر به شکل زیبایی در آمده وصاحب قبر را به بهشت بشارت می دهد وموجب کاهش عذاب جهنم می شود و پاداش اوهزاران حسنه است
ادامه مطلب

سلسه مطالب تبلیغ مجازی توسط حجت الاسلام والمسلمین حاجی حسینی

ایمان سبب حرکت و ایجاد انگیزش به سوی کارهای خیر و اعمال شائسته می گردد و ازطرفی کارهای خیر ایمان راتقویت می نماید
ادامه مطلب

سلسه مطالب تبلیغ مجازی توسط حجت الاسلام والمسلمین حاجی حسینی

دومین عامل تقویت کننده ایمان که موجب صفای باطنی ونورانیت دل می گردد،نفع رسانی به دیگران است،خیر رسانی به دیگران،یکی ازویژگی های بارز مومنان ووظیفه آحاد ملت مسلمان است. پیامبرگرامی اسلام(ص)فرمود:"محبوب ترین بندگان خدا نافع ترین آنان برای بندگان خدا هستند
ادامه مطلب

سلسه مطالب تبلیغ مجازی توسط حجت الاسلام والمسلمین حاجی حسینی

کی ازواجبات مالی فریضه های الهی،خمس است که دلیل وجوب آن درسوره انفال ودرروایات بیان شده است،فریضه خمس در قران مجیددر ردیف جهادقرارگرفته وقران مجید هردو را از ریشه ایمان دانسته است؛پرسش؛آیابه پولی که دربانک سپرده گذاری می شودوازدرآمد(سود)آن ارتزاق می شود،خمس تعلق می گیرد؟
ادامه مطلب

سلسه مطالب تبلیغ مجازی توسط حجت الاسلام والمسلمین حاجی حسینی

این ایام بهترین فرصت برای راز و نیاز با خالق بی نیاز است، در این ایام ازدعا غفلت نورزیم که بسیارموثر است ،انسان با دعا ورازونیاز آسمانی می شود به مقامی می رسد که فرشتگان غبطه ی مقام اورا می خورند، البته به این نکته توجه داشته باشید که کار وتلاش صادقانه ی شما عبادت است ،شما کارمندان،کارگران وکارآفرینان ارجمند که بازبان روزه،خدمت رسانی می فرمایید،ثواب مضاعف می برید،ان شاالله درپناه حق باشیدطاعات
ادامه مطلب

سلسه مطالب تبلیغ مجازی توسط حجت الاسلام والمسلمین حاجی حسینی

 مقام معظم رهبری( مدّظلّه العالی )می فرماید:"خدمت رسانی منطقی دارد،مااصلابرای خدمت به مردم آمده ایم،فلسفه وجودماخدمت به مردم است." محدّث معروف،میرزاحسین نوری(ره)صاحب کتاب پرارج مستدرک الوسایل،درنفع رسانی به مردم وبرآوردن نیازهای مومنان اهتمام ویژه داشته است،ایشان فرموده است:"دربین سنن وفرائض کمترعملی داریم که درفضیلت به زیارت امام حسین علیه السلام برسد،باوجوداین مسئله،دراخباردیده ایم که ثواب
ادامه مطلب

سلسه مطالب تبلیغ مجازی توسط حجت الاسلام والمسلمین حاجی حسینی

امّاثروت اندوزی یک رذیله اخلاقی است که درآموزه های دینی به شدّت موردنکوهش قرارگرفته است،بنابراین ازدیدگاه اسلام ،جریان مال دراجتماع بایدبه گونه ای باشدکه درآمدهای مالی رااز راه مشروع درخدمت انسان قراردهدبه طوری که ارزش های اقتصادی جای خود را به انگیزه های معنوی وانسانی بدهدومال به عنوان وسیله درمسیرخیروسودهمه مردم به کار افتد اما اگرمال محوروهدف شودهمه ی جهت گیری های اقتصادی به جهت گیری های مادی
ادامه مطلب

سلسه مطالب تبلیغ مجازی توسط حجت الاسلام والمسلمین حاجی حسینی

ازجمله رذائل اخلاقی که ازهوای نفس سرچشمه می گیرد،رذیله ثروت اندوزی است که بامفهوم ثروت مندی تفاوت داردزیراآین اسلام نه تنهاباثروتمندی مخالف نیست بلکه جمع آوری سرمایه وثروت رابرای راه اندازی چرخه"تولید،توزیع ومصرف"امری پسندیده می داندوافرادی راکه ازطریق مشروع برای رفاه خود،خانواده ونیازمندان تلاش می کنند،جهادگرنامیده وآنان موردتمجیدوستایش قرارداده است
ادامه مطلب