مراسم استقبال ووداع با شهید گمنام در حوزه علمیه امام صادق علیه السلام

  مراسم استقبال ووداع با شهید گمنام در حوزه علمیه امام صادق علیه السلام به روایت تصویر
ادامه مطلب

کلاس های بصیرتی جهت طلاب حوزه علمیه امام صادق علیه السلام

  برگزاری کلاس های بصیرتی جهت طلاب حوزه علمیه امام صادق علیه اسلام به روایت تصویر
ادامه مطلب

زنگ انقلاب به همراه عکس دست جمعی طلاب واساتید

  زنگ انقلاب به همراه عکس دست جمعی طلاب واساتید حوزه علمیه امام صادق علیه السلام به روایت تصویر
ادامه مطلب

دیدار اساتید وکادر حوزه علمیه امام صادق علیه السلام با علما

  دیدار اساتید وکادر حوزه علمیه امام صادق علیه السلام با علما به روایت تصویر
ادامه مطلب

برگزاری درس اخلاق حوزه علمیه امام صادق علیه السلام

  برگزاری درس اخلاق حوزه علمیه امام صادق علیه السلام به روایت تصویر
ادامه مطلب

حضور طلاب در تپه نور شهدا در قالب طرح مهمان شهدا

  حضور طلاب این حوزه علمیه مبارکه در تپه نور شهدا  در قالب طرح مهمان شهدا به روایت تصویر
ادامه مطلب

جشن تلبس طلاب حوزه علمیه امام صادق علیه السلام

  جشن تلبس طلاب حوزه علمیه امام صادق علیه السلام به روایت تصویر
ادامه مطلب

برنامه هفتگی هیئت جهت طلاب حوزه علمیه امام صادق علیه السلام

  برنامه هفتگی هیئت جهت طلاب حوزه علمیه امام صادق علیه السلام به روایت تصویر
ادامه مطلب

برنامه های مناسبتی این حوزه علمیه مبارکه

  برنامه های مناسبتی این حوزه علمیه مبارکه به روایت تصویر
ادامه مطلب

کلاسهای مشاوره برای خانواده طلاب و طلاب محترم

   کلاسهای مشاوره برای خانواده طلاب و طلاب محترم حوزه علمیه امام صادق علیه السلام گرگان به روایت تصویر
ادامه مطلب

برنامه حدیث ومنبر بعد از نماز ظهر وعصر ومغرب و عشا جهت طلاب

  برنامه حدیث  ومنبر بعد از نماز ظهر وعصر ومغرب و عشا جهت طلاب مدرسه علمیه امام صادق علیه السلام گرگان به روایت تصویر
ادامه مطلب

برگزاری جشن بزرگ غدیر درمدرسه علمیه امام صادق (ع) گرگان سال 95

  برگزاری جشن بزرگ غدیر درمدرسه علمیه امام صادق (ع) گرگان سال 95 به روایت تصویر
ادامه مطلب

برگزاری مراسم ارتحال حضرت آیت الله فاضل استرآبادی

  برگزاری مراسم  ارتحال حضرت آیت الله فاضل استرآبادی در مسجد جامع گرگان
ادامه مطلب

برگزاری کرسی تلاوت قرآن کریم حوزه علمیه امام صادق(ع) گرگان

  برگزاری کرسی تلاوت قرآن کریم حوزه علمیه امام صادق(ع) گرگان به روایت تصویر
ادامه مطلب

ایستگاه صلواتی حوزه علمیه امام صادق (ع ) گرگان

  ایستگاه صلواتی حوزه علمیه امام صادق علیه السلام گرگان به روایت تصویر
ادامه مطلب