تناسخ چیست و آیا از دیدگاه اسلام درست است؟

 اکثر مکاتب تناسخ به صورت محسوس و نامحسوس مشاهده میشه.
گاه با بیان انرژی گاه با بیان روح گاه با بیان کالبدفیزیکی.

این نظریه در مدرنترین جوامع بشری تمدن های غربی با اصلوب و آداب جدیدتر در حال مطرح شدنه و همه اینها زیر نظر جریانفراماسونری و تفکرات مذهبی مصر باستان در مدرن هست.

شاید بتوان زمینه روانی این آموزه را در میل به جاودانگی و غلبه بر مرگ، نزد کسانی که هویت را در حضور دنیوی می‌دانند جستجو کرد.


امام رضا (ع) می فرماید:
کسی که تناسخ را بپذیرد و به آن عقیده داشته باشد، به خدای تعالی کفر ورزیده و بهشت و دوزخ را غیر واقعی تلقی کرده است.

@payane_donyaa

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.