حكومت واحدجهاني

سوال: ملتها و مردم جهان از نظر طرز تفکر و فرهنگ و منطقه زندگي و درجه رشد عقل و فکر با يکديگر متفاوتند، آيا مي شود با اين همه تفاوت، يک حکومت بر دنيا حاکم باشد و يک قدرت و يک سازمان تمام مردم کره زمين را اداره کند؟
اين سوال را بايد بر اساس و اصول خودش پاسخ بگوئيم، يعني يک وقت صحبت، صحبت عقيده ما است، که به موجب آيات و اخبار، مي گوئيم: به سندهائي که از رسول اکرم صلي الله عليه و اله و سلم و ائمه معصومين عليهم السلام رسيده است اين کار شدني و عملي است و يک روزي در جهان لباس تحقق و وقوع مي پوشد. اين جواب از نظر اصل مطلب يک عقيده ديني است.
اما اينکه از نظر تئوريهاي علمي، آيا اين کار شدني هست يا نه؟ بايد بگوئيم که خوشبختانه بعد از جنگ بين الملل دوم، اصلا وضع افکار دانشمندان جامعه شناس دگرگوني هائي پيدا کرده که نه تنها مي گويند: يک حکومتي مي تواند دنيا را اداره کند، بلکه پرونده حکومت وحداني الان در سازمان ملل هست. بعضي از دانشمندان غربي خيلي اوج گرفته و مي گويند: الان بشر در سر يک دو راهي است: يک حکومت واحد جهاني و يا نابودي بشر بر اثر جنگ! اين قدر مطلب از نظر علمي نزديک شده و افکار جامعه شناسان به اين امر متوجه شده است.
(حكومت جهاني امام عصر/محمدتقي فلسفي/ص13و14)

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.