منشور امام صادق (ع) به کارگزاران حکومت اسلامی

امام صادق (ع) همانند امام علی(ع) در عهدنامه خود به مالک اشتر در حدیث جامعی منشور جاویدی برای همه حاکمان دینی در جمیع زمانها و مکانها باقی گذاشته است که از آن استفاده می شود. این منشور خطاب به استاندار اهواز نوشته شده است. البته حدیث امام صادق(ع) بیشتر ناظر به بخشهای اخلاقی کارگزاران حکومت دینی است، ولی عهدنامه مالک اشتر افزون به تذکره اخلاقی، بخش نامه عملی را نیز به همراه دارد. آنچه در پیوست آمده است، مقاله ای از استاد آیت الله عبدالله جوادی آملی در شرح این منشور می باشد.

فایل های پیوستی
منبع : «مدیران راهبردی» , عبدالله، جوادی آملی

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.