امام مهدى (عج) در كلام نبى اكرم (ص)

«اى گروه مردمان!
آن نور خداى تبارك و تعالى در من قرار گرفت و پس از آن در وجود على (ع)، آنگاه از او در نسلش تا «قائم المهدى (ع)» كه بازگيرنده حق است و جلب كننده همه حقوق ازدست رفته ما.
- «الا و ان خاتم الاوصياء منا القائم المهدى».
آگاه باشيد كه خاتم اوصياء مهدى قائم (ع) از ماست.
- «الا انه الظاهر على الدين كله».
آگاه باشيد كه او بر همه اديان پيروز مى شود.
- «الا انه المنتقم من الظالمين».
آگاه باشيد كه او انتقام گير از ستمگران است.
- «الا انه فاتح الحصون و هادمها».
آگاه باشيد كه گشاينده و درهم كوبنده مرز هاست.
«الا انه مدرك بكل ثار لاولياءالله عز و جل».
آگاه باشيد كه او خونخواه همه بندگان صالح خداست.
- «الا انه قاتل كل قبيلة من اهل الشرك».
آگاه باشيد كه او كشنده هر قبيله اى از مشركان است.
- «الا انه الغراف من البحرالعميق».
آگاه باشيد كه او نهرى خروشان از اقيانوسى بيكران است.
- ... آگاه باشيد كه او ياور دين خداى تبارك و تعالى است.
- ... آگاه باشيد كه او هر دانشمندى را به دانش وهر نادانى را به نادانى مى شناسد.
- ... آگاه باشيد كه او برگزيده و انتخاب شده خداوند است.
- ... آگاه باشيد كه اووارث هر دانش و دربرگيرنده آن است.
- ... آگاه باشيد كه او آنچه بگويد از پروردگارش مى گويد و هشدار دهنده به امر ايمان است.
- ... آگاه باشيد كه او رشيد و كامل و نيرومند و متين است.
- ... آگاه باشيد كه فرمانروايى جهان هستى به او واگذار شده است.
- ... آگاه باشيد كه هر كس از (پيامبران و امامان) پيش از او، نويد آمدنش را داده اند.
- ... آگاه باشيد كه او تنها حجت بازمانده خداوند است، بعد از او حجتى نيست، حقى جز با او و نورى جز در پيش او نيست.
- ... آگاه باشيد كه احدى بر او چيره نيست و كسى او را شكست ندهد.
- ... آگاه باشيد كه او ولى خدا در روى زمين، و داور او در ميان مردم و امين او در آشكار و نهان است.
بحار الانوار، ج 37، صص 213- 211.
«گروه پژوهشى موعود»

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.