مهدی موعود در روایات اسلامی، فرزند امام حسن عسکری علیهما السلام

زمزمه مخالفت با احادیث «مهدی موعود اسلام» بیشتر از دو نفر عالم متعصب اهل تسنن یعنی ابـن حزم و ابن خلدون اندلسی سرچشمه گرفته است؛ این دو تن در قـلمرو دولت امـوی اندلس(اسپانیا) بسر می برده اند لذا دستخوش تعصب و بدبینی نسبت به شیعه و حقایق اسلامی گشته و درنتیجه آن سخنان بی اساس را از خود بیادگار گذارده اند...

وگرنه احادیثی که در کتب معتبر اهل سنت راجع به مهدی آل محمد و ظهور وی و دولت جهانی او رسیده، آن قدر زیاد و صـریح است که جای بحث و گفتگو برای کسی باقی نمی گذارد برای نمونه توضیح می دهیم که حافظ ابو نعیم اصفهانی دانشمند نامی و عالی مقام اهل تسنن، گذشته از روایاتی که در کتابهای «عوالی» و «فوائد» خود راجع به مهدی موعود روایت کـرده یـک کتاب مستقل بنام «اربعین» مشتمل بر چهل حدیث صحیح و معتبر و مورد اتفاق علمای اهل تسنن تحت چهل عنوان نوشته است همچنین کنجی شافعی در کتاب «البیان فی اخبار صاحب الزمان» ضمن بیست و پنج باب روایـاتی از مـنابع اهل تسنن درباره مهدی موعود اسلام نقل کرده و می گوید:«مطالب این کتاب را فقط از طرق و مدارک اهل تسنن جمع آوری کرده ام تا استناد بآن محکم تر باشد!».

فهرست عناوین روایات مهدی موعود

اکنون قسمتی از عـناوین حـدیث و ابواب جالب این دو کتاب را نقل می کنیم تا خوانندگان کاملا دریابند که حتی دانشمندان شیعه از این بالاتر درباره مهدی موعود یا به عبارت دیگر امام زمان خود سخن نگفته اند با ایـن وصـف جـای تأسف است که سعد مـحمد حـسن و فـرید وجدی و احمد امین موضوع مهدویت را عقیده خاصه شیعه و زاده فکر ایرانی می دانند! از نـظر اعـاظم علمای اهل تسنن «مهدی» از فرزندان فاطمه(علیها سلام) دختر پیغمبر اسـت، مهدی بـرگزیده خداست، مهدی از اولاد امام حسین است، مژده پیغمبر به ظهور مهدی بعد از انقلاب اوضاع جهان، مهدی یکی از سروران بهشت است، مهدی بعد از پادشاهان ستمگر مـی آید، نام مـهدی، کنیه وی، دندانهای او، رنگ چهره وی، اندام برازنده او، مشخصات قیافه او، خوی مهدی، بخشش او، عدالت بـی نظیر وی، مهدی پیشوای شایسته است، مهدی به سنت پیغمبر عمل می کند، مهدی مجد و عظمت اسلام را تجدید می کند، رفاه و تنعم مسلمانان در عـصر وی، حکومت جـهانی مهدی، خلافت الهی او، با مهدی بیعت کنید، عیسی بن مریم پشت سر مهدی نـماز مـی گزارد، مهدی عیسی نیست، مهدی دلها را باهم پیوند می دهد.

هنگامی که پای تعصب به میان می آید!

به طوری که در شماره 4 و 5 خاطرنشان ساختیم احادیث مهدی موعود اسـلام بـه همین مـضامین از مؤلفین راویان اهل تسنن در معتبرترین کتابهای حدیث آنان، از پیغمبر اکرم(صلّی اللّه علیه و آله) روایت شـده بـه طوری که می توان گفت بعد از اصول اعتقادی و فرائض دینی کمتر موضوعی است که تا این حـد مـورد تـوجه اهل تسنن واقع شده باشد! با این وصف می بینیم احمد امین مصری و تنی چند از هـمفکران او، اخـیرا زمزمه تازه ای ساز کرده و چون دیده اند شیعیان، مهدی موعود اسلام را که این همه روایات در خـصوص او وارد شـده اسـت، پیشوای دوازدهم خود می دانند، موضوع «مهدی موعود» را نتیجه فکر ایرانی دانسته اند گوئی موضوع مهدی تازگی دارد و مسبوق بـه هیچ سـابقه ای نبوده است!!

جالب توجه ای انست که اینان از یک طرف از فلان مستشرق مسیحی یا یهودی گـواه مـی آورند کـه گفته است «مهدویت» ساخته فکر ایرانیان شیعی مذهب است، و اهل سنت را با آن سروکاری نیست، و از طرفی همان خاورشناس بـیگانه تـمام دلیل و برهان خود را در مسئله انکار مهدی براساس فکر ابن حزم اندلسی و ابـن خـلدون اشـبیلی پی ریزی می کند! در صورتی که اصولا ما پیش از ظهور صفویه حتی از یک قرن به این طرف در هیچ کتاب اهل تـسنن نـمی بینیم کـه اعتقاد به مهدی موعود را ناشی از فکر ایرانی دانسته باشد، بلکه راویان اخبار مـهدی کـسانی امثال عمر بن الخطاب و فرزند وی عبد اللّه عمر، ابن عباس، عبد اللّه بن مسعود، حذیفه یمانی، ثوبان غلام عمر و سایر مؤلفین روایـت اهـل تسنن می باشند! ازاین رو می بینیم این پندار - بی اساس بیشتر به واسطه نفوذ و پیشرفت تشیع در جـامعه ایـرانی سرچشمه گرفته که برخی از متعصبین عرب اهـل تـسنن و خـاورشناسان کهنه کار را تحریک به نشر این گونه مطالب غـیر مـنطقی نموده است، و در واقع این نسبت ناروا بیش از هرچیز جنبه انتقامی دارد وگرنه با هیچ یک از مـدارک تـاریخ و حدیث سازگار نیست.

موعود اسلام حجة بـن الحـسن العسکری است

از مـجموع روایـات مـعتبری که در منابع و مدارک اهل تسنن آمـده اسـت، به خوبی استفاده می شود که «مردی از دودمان پیغمبر اسلام و امیر مؤمنان و زهراء دخت والاگهر پیـغمبر(صلّی اللّه عـلیه و آله) که از نسل امام حسین علیه السـلام می باشد، در بحرانی ترین ایام دنـیا کـه جامعه بشری در زیر بار ظـلم و سـتم ناله جان کاهش به آسمان می رود و نجات دهنده دادگری را از خداوند می خواهد به امر الهی آشکار گشته، و جـهان را از مـظالم بیدادگران می رهاند، او ستمدیدگان را آزاد و خداپرستان و مـردم نـیکوکار را از یـک زندگی آرام بخشی کـه تـا آن روز جهان به خود نـدیده اسـت، برخوردار می کند.

حال اگر در میان آن همه روایات معتبر چند حدیث مبهم و نامأنوس و مخالف با مضامین روایـات مـعتبر وجود داشته باشد، چنانکه در نظائر این مـورد مـی گوئیم قابل اعـتنا نـیست و از درجـه اعتبار ساقط است. در شماره 4 گـفتیم که بالغ بر صد نفر از علمای واقع بین اهل تسنن تصریح کرده اند که این موعود بـزرگ کـسی جز پسر امام یازدهم شیعیان نـیست، حتی بـرخی از دانـشمندان اهـل تـسنن کتاب هائی بنام «الائمة الاثـنی عـشر» تألیف، کرده و رسما از امام دوازدهم با نام و نام پدرش حضرت عسکری و مادر گرامیش و سال و محل ولادت آن حضرت سخن گفته اند. در آن شـماره گـفتار شـش تن از علمای معروف سنی را با ذکر مـأخذ نـوشتیم و ایـنک بـرای اطـلاع بـیشتر خوانندگان بذکر گفتار چند نفر دیگر آنان مبادرت می ورزیم.

1-مورخ نامی عبد الملک عصامی مقیم مکه متوفی بسال 1111 در جلد چهارم «سمط النجوم العوالی» صفحه 138 به ترتیب ذکر ائمه طاهرین مـی نویسد» امام محمد المهدی فرزند امام حسن عسکری بن علی النقی...بن حسین بن علی بن ابیطالب رضی اللّه عنهم اجمعین! در روز جمعه نیمه شعبان سال 255 یا 256 متولد گردید نام مادرش صیقل یا سوسن و گـفته اند نـرجس بوده است کنیه او ابو القاسم،القابش: حجت و خلف صالح و قائم، و منتظر و صاحب الزمان و «مهدی»است که از همه مشهورتر است، وقتی پدرش رحلت کرد او پنج ساله بود»

2-شیخ عبد اللّه مطیری شافعی در کتاب «الریاض الزاهرة» فی فضل آل بیت النبی و عـترته الطـاهره» نیز به ترتیب اسامی ائمه اطهار می نویسد: امام دوازدهم فرزند (حسن عسکری) محمد، قائم مهدی رضی اللّه عنه است که در میان ملت اسلام از پیغمبر و جدش علی (رض) و سایر پدران بزرگوارش روایات صریح درباره او رسیده است او قـائم مـنتظر است کـه در خبر صحیح نوید داده شده، او پیش از آنکه ظهور کند دو غیبت داشته است.

3-ابن حجر مکی متوفی سال 974 در صواعق المـحرقه صفحه 124 می نویسد: ابو القاسم محمد الحجه، سن وی بعد از پدرش پنج سال بود و در آن سنین کودکی خداوند حـکمت را به او آمـوخت او را قائم منتظر می نامند.

4-جمال الدین عطاء اللّه متوفی سال 1000 در کتاب فارسی تاریخ خمیس که بنام وزیر امیر علیشیر نـوائی نـوشته است می نویسد: کلام در بیان امام دوازدهم محمد بن الحسن علیهما السلام. تولد همایون آن در درج ولایـت در مـنتصف شـعبان سنه 255 در سامره اتفاق افتاد، مادرش صیقل یا سوسن و قیل نرجس...

5-صلاح الدین صفدی به سال 764 هجری در شرح الدائرة بـه نقل ینابیع الموده شیخ سلیمان حنفی، می نویسد:مهدی موعود امام دوازدهم از ائمه اثنی عشر اسـت، اول آنها سیدنا علی اسـت و آخـر آنان مهدی رضی اللّه عنهم است.

6-شیخ الاسلام احمد جامی در قصیده ای که به این شعر ختم می شود.

عسکری نور دو چشم آدم است و عالم است

همچو یک مهدی سپهسالار در عالم کجاست؟

منبع : درس هایی از مکتب اسلام، شماره 91، صفحه 33 , دوانی، علی

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.