مداحی خاطرانگیز «سلام من به مدینه»

دانلود

سلام من به مدینه به آستان رفیعش
به مسجد نبوی، به لاله های بقیعش

سلام من به علی و به حلم و صبر عجیبش
سلام من به بقیع و چهار قبر غریبش

نشسته باز دلم پشت درب بسته آنجا
گرفته باز دلم بهر قبر مخفی زهرا

تو ای مسافر شهر مدینه در دل شب ها
نبود هر چه که گشتم نشان ز مرقد زهرا

سلام من به تو ای بانویی که مرد نبردی
ز غیر هر چه که دیدی به یار شکوه نکردی

سلام من به بازو و کبودی رویت
به سرخ فامی اشک تو و سپیدی مویت

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.