آیات عهد | پذیرش رهبری

 این مجموعه به جریان پذیرش مقام رهبری از سوی آیت‌الله خامنه‌ای اختصاص دارد.

نظام اسلامی تضعیف شود ، همه مقدسات تضعیف می شود

  به فرموده حضرت امام راحل، حفظ نظام از اوجب واجبات است و این جمله به آن معنی است هر کسی اهل نماز است، از نماز مهم تر این است که نظام را حفظ کند.
ادامه مطلب