وظیفه خواص در معرفی نامزد اصلح به مردم

 وظیفه روحانیون و خواص در قبال شناساندن فرد اصلح چیست؟ آیا از لحاظ شرعی تکلیفی بر عهده آنها می باشد؟ 
ادامه مطلب

ناکارآمدی آب به آسیاب دشمن می ریزد/ برخی از حضور آیت ا..رئیسی هراس دارند

 ناکارآمدی یک مدیر در راس اداره کشور آب به آسیاب دشمن می ریزد.

تحول انقلابی با نظریه غربی امکان ندارد

 بزرگ‌ترین دشمن انقلابی اسلامی، لیبرالیسم غربی‌ است. در واقع این دولت‌های غربی هستند که مدام از نظریه‌ی دولت غیرانقلابی –رفرم– استفاده و روش‌های انقلابی را تخطئه می‌کند. / یک تحول انقلابی موفق به کارگزاران و مجریان معتقد و شایسته نیاز دارد. بدون برخورداری از چنین کارگزارانی تحول انقلابی به موفقیت نمی‌رسد. / امروز کشور از نظر پرورش نیروی انسانی مؤمن، انقلابی، متخصص و دارای اعتمادبه‌نفس نسبت به

کاری که امام خمینی کرد نسخه کوچک کار امام حسین بود

رهبرانقلاب: کاری که در زمان امام حسین انجام گرفت، نسخه کوچکش هم در زمان امام ما انجام گرفت. منتها آنجا به نتیجه شهادت رسید، اینجا به نتیجه #حکومت. این همان است، فرقی نمیکند. هدف امام حسین با هدف امام بزرگوار ما یکی بود. ۷۱/۱۱/۱۶
ادامه مطلب

هر روز با قرآن - صفحه164

        قرآن کریم می فرماید: فَاقرَوا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآن؛ پس در هر حال آنچه میسّر و آسان باشد به قرائت قرآن پردازید.    
ادامه مطلب