نقش کلینی در رشد فرهنگ شیعه

 محدث گرانقدر شیعه، ابوجعفر محمد بن یعقوب کلینی رازی، برجسته ترین عالم شیعه در قرن سوم و چهارم هجری در روستای کُلین و در عصر امامت امام عسکری ع متولد شد. کلینی در راه تحصیل دانش، رنج سفرها را تحمل نمود، از اساتید مبرز عصر خود بهره ها برد و از هیچ کوششی در این زمینه فروگزاری نکرد. شاخص ترین اساتید وی، احمد بن ادریس اشعری قمی، فقیه و محدث نامدار و نیز علی بن ابراهیم قمی از اصحاب امام هادی(ع) بودند
ادامه مطلب

منشأ اتفاق یا اختلاف نظر در ثبوت رؤیت هلال چیست؟

 آیا دیدن ماه باید حتماً با چشم غیرمسلح باشد یا دیدن با چشم مسلح مثلاً با تلسکوپ و دوربین هم کفایت می‌کند؟ بعضی از فقها مقید هستند که رؤیت حتماً باید با چشم غیرمسلح باشد، اما بعضی دیگر رؤیت با دوربین و تلسکوپ و دیگر وسائل را نیز کافی می‌دانند.
ادامه مطلب

شرح دعای روز بیست و هشتم | انواع نوافل و فوائد آنها بر روح انسان

 خدایا زیاد کن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات و گرامی دار در آن به حاضر کردن و یا داشتن مسائل و نزدیک گردان در آن وسیله ‌ ام به سویت از میـان وسیله‌ها ای آنکه سرگرمش نکند اصرار و سماجت اصرارکنندگان.
ادامه مطلب

هر روز با قرآن - صفحه140

      قرآن کریم می فرماید: فَاقرَوا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآن؛ پس در هر حال آنچه میسّر و آسان باشد به قرائت قرآن پردازید.  
ادامه مطلب