اثرات راهبردی شناور اقیانوس پیمای جدید سپاه

 شناور جدید اقیانوس پیمای سپاه پاسداران با نام شهید رودکی رسما عملیاتی شد. در خصوص این دستاورد استراتژیک ذکر چند نکته لازم است :
ادامه مطلب