دولت جوان یعنی بازگشت به مرحله تکامل سازمانی

  سقوط دولت به ورطه پیری و مرحله بوروكراسي كامل / دولت جوان یعنی بازگشت به مرحله تکامل سازمانی
ادامه مطلب

«غرب‌باوری» و «مرعوبیت» ویژگی تقی‌ زاده‌هاست

 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای یکی از خیانت‌های جریان فکری غرب‌گرا و وابسته را تحقیرِ فرهنگ ایرانی و اسلامی و تلاش در جهت تغییر سبک زندگی در ایران به‌ نفع الگوی غربی می‌دانند. ایشان نوع نگاه و رفتار «تقی‌زاده» را نماد این جریان معرفی کرده و هشدار داده‌اند که «تقی‌زاده‌های جدید» هم خط فکری و رفتاری تقی‌زاده را تعقیب و بازتولید می‌کنند: «در دوره‌ی طاغوت، آدمی مثل تقی‌زاده، به این مضمون گفت که ایران باید
ادامه مطلب

شهید بهشتی : با دروغ نمیشه...

 قابل توجه تمام غربگراها...

دينداري منفعت طلبانه

 كساني كه به حضرت موسي(ع) ايمان آوردند، دو دسته بودند؛ يك دسته از طبقه محروم و مستضعف جامعه بودند؛ به تعبير حضرت امام(ره): پابرهنگان و كوخ نشينان. همينان بودند كه در شرايط سخت به موسي(ع) واقعا ايمان آوردند. قرآن مي فرمايد:« ايمان نياوردند به حضرت موسي(ع) مگر آن دسته اي از قوم بني اسرائيل كه مستضعف بودند، در شرايطي كه ايمان آوردن خوف جاني و مالي داشت.»
ادامه مطلب

محورهاي كلي بيانيه گام دوم انقلاب

 ثبات و امنيّت كشور/بينش سياسي آحاد مردم/مشاركت مردمي را در مسائل سياسي/اقتصاد...
ادامه مطلب

تفاوت عدالت خواهان «اصيل» با عدالت خواهان «سطحي نگر»

 با توجه به سيره اميرالمؤمنين(ع) در عدالت ورزي و اجراي آن، و نيز مصلحت سنجي آن بزرگوار در عدم اجراي عدالت، مناسب است عكس العمل عدالت خواهان را در واكنش به رفتارهاي امام را بررسي كنيم. مي توان عدالت خواهان صدر اسلام را به دو دسته «اصيل» و «سطحي نگر» دسته بندي كرد. شاخص جريان عدالت خواه اصيل كه در اقليت به سر مي بردند، مالك اشتر نخعي است. حال ببنيم برخورد اين دو جريان با امام و متقابلا برخورد امام
ادامه مطلب

ارکان و ابعاد تبلیغ موفق

واژه تبلیغ به معنای رساندن است، لیکن در لسان شرع و محدوده دین، معنای تبلیغ همان رساندن پیام های اسلام و دین است ؛ بنابراین به کسی که پیام های دین را می رساند، مبلغ می گویند، پیام نه تنها با قول است، بلکه ممکن است انسان پیام را با حرکات برساند و گاهی با نوشتن و کتابت ؛ البته بیشتر همان تبلیغ قولی مطرح است.
ادامه مطلب