نقش خانواده در رویارویی با آسیب های اجتماعی جنگ نرم

 خانواده به عنوان کوچک ترین واحد اجتماعی، ریشه و پایۀ تشکیل جامعه و حفظ عواطف انسانی است. از نظر مفهوم شناسی سه نوع خانوادۀ سهل انگاری، دارای تعصب خاص، و مطلوب وجود دارد. درمیان بعضی از خانواده ها می توان به ضعف سرمایه های علمی و فکری والدین اشاره نمود که آنان را در ایجاد فضای تربیتی مناسب دچار اشکال می کند و باعث می شود که محوریت خانواده در انتقال ارزش ها تحت الشعاع قرار گیرد.
ادامه مطلب

آثار و برکات سوره هَل اَتی(سوره انسان)

اِلی مَ اِلی مَ وَ حَتّی مَتی اُعاتِبُ فی حُبِّ هذَا الْفَتی وَ هلْ زَوَّجَتْ فاطِمَةُ غَیْرُهُ؟وَ فی غَیْرِهِ هَلْ اَتی، هَلْ اَتی؟
ادامه مطلب

دوران اسارت در تونل وحشت با پذیرایی کریم ملعون

 به مناسبت روز 26 مرداد، سالروز آزادی اسراء و بازگشت آنها به وطن،گنجینه ای از خاطرات دوران اسارت است. یکی ازاسرا بیان کرد که من و سایر رزمنده هایی که با هم در بند اسارت زندان ها و اسارتگاه های مخوف رژیم بعث عراق بودیم، خاطرات تلخ و شیرینی از این دوران داریم. در شب اول اسرا را وارد اردوگاهی می کردند که به تونل وحشت معروف بود، شکنجه گر عراقی چنان با باطوم به کمر اسرا می زد که کمر کاملا خم می شد.
ادامه مطلب

مصداق «انفسنا» در آیۀ مباهله از دیدگاه شیعه و سنی

 مفسران شیعی و بسیاری از مفسران اهل سنت، در تفسیر آیۀ مباهله، امام علی(ع) را نفس پیامبر(ص) شمرده اند. البته این که امام علی(ع) نفس پیامبر(ص) است؛ به معنای حقیقی عینیت ذاتی دو نفس نیست، بلکه مراد از نفسیت امام علی(ع)، مساوات آن حضرت با پیامبر در فضائل و کمالات است. از این تساوی، عصمت امام علی(ع)، نیز استفاده می شود.
ادامه مطلب