خلاصه ای از جنایات هولناک و خیانت‌های رضاخان

 عملکرد رضاشاه را می‌توان ملغمه‌ای از استبداد و دیکتاتوری عریان و دین ستیزی آشکار دانست.
ادامه مطلب

ویژگی های فقه نظام ساز و فقه حکومتی

 فقه نظام ساز فقهی است که حیث اجتماعی خود را تبدیل به قانون کرده است. ممکن است یک فقهی به اصطلاح حضور اجتماعی یا امتداد اجتماعی پیدا بکند. اما این امتداد اجتماعی از جهت حیث حضور و حتی حیث اجتماعی فرهنگ عامه نباشد. در فقه کلان باید دو ویژگی را لحاظ کرد و توضیح داد. یکی این که وقتی می گوییم فقه کلان، منظور ما فقه احکام نظامات است نه احکام مسائل و نه احکام موضوعات. وقتی می گویم نظامات، منظور به

تنها راه موفقیت، مقاومت راهبردی

 عملیات فرمندانه رزمندگان در زمان جنگ افتخار بزرگی و فتح الفنتوح تاریخ جنگ و جهاد و دفاع مقدس است. اولین درس مرصاد، «دشمن‌ شناسی» است. یکی از افتخارات بزرگ نظام در دشمن ‌شناسی و مدل‌ شناسایی آنها است. دومین درس بزرگ مرصاد، «نتیجه دادن راهبرد مقاومت» است. در عملیات مرصاد با اینکه قطعنامه را پذیرفته بودیم اما با مسیر مقاومتی که حضرت روح ‌الله ترسیم کرده بود در برابر دشمن ایستادیم و منافقین را به
ادامه مطلب

منافقین و باز تولید خشونت

 در بحث انفجار هفت تیر منافقین فکر می کرد جمهوری اسلامی ایران می میرد و طرح آنان به قتل رساندن کلیه نامزد های احتمالی بعد از رهبری امام خمینی بود و قبل از آن نیز آیت الله خامنه ای را ترور کردند و در 6 مرداد 1360 شاهد قرارداد بین بنی صدر و رجوی هستیم. یعنی همان شخصی که شاه را به خارج برد و سرهنگ معزی توانست بنی صدر و رجوی را فراری دهد.
ادامه مطلب

مرصادی دیگری درراه است!!!

 به بهانه سالروزعملیات غرورآفرین مرصاددردوران دفاع مقدس. درمقطع پایان جنگ وشرایط پیچیده بین المللی.حضورآمریکا ومتحدانش درخلیج فارس. کاربردوسیع سلاح شیمیایی توسط صدام وزدن هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو آمریکایی وعوامل دیگرباعث گردید که امام (ره)براساس اصل ۱۱۰قانون اساسی قطنامه ۵۹۸را پذیرفت وآن رابه مصلحت انقلاب اسلامی تشخیص دادند.درچنین شرایطی دشمنان دچاراشتباه محاسباتی شدندوصدام ومنافقین
ادامه مطلب