چرا نگاه به منطقه و شرق مهم است؟

 طبیعی است غرب به سرکردگی امریکا متوجه شده که بابرگشت نگاه ایران به ظرفیت های مهم شرق دست آنها رابرای شیطنت علیه نظام ما قطع وبی اثرمیکند واقدامات رسانه ای درجهت تخریب تصمیم دولت ومجلس برای ایجادرابطه مهم اقتصادی سباسی به شرق خصوصا" چین راشروع کرد.
ادامه مطلب

شبکه "نقطه جوش" نگران افشای کدام اسرار است؟

 چرا روزنامه الیاس حضرتی اصرار دارد اعترافات مستند "زم" را زیر سوال ببرد؟ آیا ارتباطی میان اعتماد و آمدنیوز وجود دارد؟
ادامه مطلب

وای بر عیب جوی هرزه زبان

 انسان چقدر باید بیمار باشد که از شکستن حیثیت دیگران لذت ببرد
ادامه مطلب

بررسی و تببین موانع افزایش جمعیت با تأکید بر آموزه های اسلام

 در اسلام افزایش تعداد مسلمانان و زاد و ولد به عنوان یک عمل مستحب مورد تأکید فراوان قرار گرفته است، هرچند در مرور زمان و به دلیل ضرورتهای مقطعی، مشمول حکم ثانویه1 قرار گرفته است. بر این اساس، افزایش جمعیت و تکثیر موالید با روح و تعالیم اسلامی سازگارتر است و باروری در پرتو بهره‌مندی از آموزه‌های دینی، ارزش‌های اخلاقی و پیاد‌ه‌ سازی نگرش متعادل اسلام، بهترین راه برای رسیدن به هدف مطلوب در زمینه
ادامه مطلب

ظرافت های مدیریتی رهبر معظم انقلاب

 از تفاوت های مدیریتی امام و آقا پرسیدم و هنر مخصوص هر کدام از «امامَین» انقلاب برای راهبریِ کشتی انقلاب. توضیح مفصلی درباره اهمیت کاری که امام انجام داد مطرح کرد؛ کاری که معتقد بود فقط توسط انبیاء انجام می گیرد. چند گام اساسی حضرت امام را توضیح داد و گریزی هم به قانون اساسی زد و نیز سختی هایی که نظام در دوران جنگ طی کرده است.

مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه

 12ملاحظه و بررسیاین نظریه اگرچه بر اساس ولایت فقیه در مورد موضوعات خارجی13بدون اشکال به نظر می رسد ولی دو نکته در مورد آن قابل تأمل است: اول:استفاده از این نظریه در عمل با مشکلات زیادی مواجه می گردد, چرا که بر اساس آن, کافی است فقط یکی از خبرگان واجد صلاحیت قضاوت, حکم به رهبری یکی از فقهای جامع الشرایط بنماید, در این صورت خبرگان دیگر حتی اگر مخالف با او باشند حق مخالفت نخواهند داشت و بدین ترتیب

۲۳ ذی القعده، روز زیارتی مخصوص امام رضا (ع)

 مصادف با روز ۲۳ ذی القعده، شما می‌توانید پاسخ چرایی به نامگذاری این روز را به زیارت مخصوص امام رضا (ع) در این مقاله بخوانید.
ادامه مطلب