تحلیلی بر نامه پدر معنوی گروهک فرقان به امام خامنه ای

سال رئیس جمهور مورد حمایت آقای موسوی خوئینی ها عملکرد تقریبا هیچ دارند
ادامه مطلب

نگاهی به «ریزش» و «رویش» نیروها در صدر اسلام

اینها سابقه‌داران اسلام نبودند. سابقه‌داران اسلام، جناب طلحه و جناب زبیر و جناب سعدبن‌ابى وقّاص و امثال اینها بودند. بعضى از اینها على را تنها گذاشتند؛ بعضى از اینها در مقابل على ایستادند. اینها ریزش‌ها بودند. اما رویش کدام است؟
ادامه مطلب