دکتر غلامرضا منتظری نماینده گرگان و آق قلا به عنوان نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس انتخاب و معرفی شد

 کارشناسان حوزه فرهنگ حضور وی به عنوان نایب رییس کمیسیون فرهنگی را نقطه عطفی در رویکرد تحول خواهی فرهنگی و تحقق خواسته های مقام معظم رهبری در این حوزه می پندارند.
ادامه مطلب