نقش معلم در پرورش یادگیرندگان

 در سیستم های آموزشی، افراد‌ زیادی‌ مشغول‌ به کارند و فعالیت های آن ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تربیت دانش آموزان‌ مؤثر است اما در این میان، نقش معلمان از دیگر افراد بسیار برجسته‌ تر مینماید چنان که‌ بیشتر‌ اوقات را دانش آموزان در مدرسه زیر نظر آن ها سپری میکنند و عوامل دیگر هم فراهم آورنده زمینه برای فعالیت معلم ها هست ازاین رو بسیاری از دانش آموختگان نظام آموزشی‌ سنتی و جدید شکل گیری شخصیت
ادامه مطلب

راهبری حکومت اسلامی در مدیریت فرهنگ با تاکید بر آرای شهید مطهری

 حکومت اسلامی در عرصۀ‌ مدیریت‌ فرهنگ از دو نوع راهبری‌ کلیدی‌ برخوردار است. یکی حق راهبری حکومت اسلامی در عرصۀ فرهنگی و دیگر حدود و قلمرو‌ مداخلۀ‌ حکومت اسلامی در عرصه فرهنگ. شهید‌ مطهری حق مداخله‌ و راهبری‌ حکومت اسلامی در عرصۀ‌ فرهنگ‌ را به طریق مستقیم، یعنی مراجعه به‌ایدئولوژی اسلامی و به صورت غیر مستقیم، یعنی مراجعه‌ به‌ جهان‌بینی اسلامی اثبات می‌کند. حکومت اسلامی‌، مهم‌ترین‌ و اساسی‌ترین

قول به ثنویت به عنوان راه حل مساله شر و نقد آن از دیدگاه آگوستین و ملاصدرا

مساله شر به عنوان دستمایه ای برای طرح بحث ثنویت مطرح شده است آگوستین برای رد ثنویت کوشیده است تا شر را امری عدمی و یا نسبی تبیین کند و منشا شر اخلاقی را گناه نخستین انسان بداندو بدین صورت ان را از حالت ابزاری برای طرح مساله ثنویت خارج کند ملا صدرا هم شر را امری عدمی و یا مجعول بالعرض دانسته و وجود نقایص در موجودات را به حیث ماهوی ان ها بر می گرداند از طرفی شر ادراکی را نیزامری عدمی دانسته و منشا
ادامه مطلب

معرفت شناسی باور دینی از دیدگاه استاد مطهری و تاثیر آن بر نسبت دین و سیاست

نقش تاثیرگذار و تعیین کنندۀ دین در سده های اخیر تاریخ ایران، در تحولات و سیاست سیاسی - اجتماعی غیر قابل انکار است و نمی توان آن را در سطح عوامل فرعی و حاشیه ای تقلیل داد. پیرو اهمیت این موضوع، مقاله حاضر بر آن است تا معرفت شناسی باور دینی را در اندیشۀ سیاسی شهید مطهری، با تاکیدبر نسبت دین و سیاست، بررسی کند. نویسنده معتقد است استاد مطهری در پرداختن به مقولۀ دین و دولت رویکرد درون دینی دارد. فرضیۀ
ادامه مطلب

سرگذشت هایی ویژه از زندگی استاد مطهری

 قبل از شروع کنکور اختصاصی دانشکده، استاد گران مایه، تعداد زیادی روسری تهیه کردند و در روزهایی که در رسانه های گروهی از کشف حجاب تعریف و تمجید می کردند، تعدادی از این روسری ها را به نگهبان درب جنوبی و تعدادی دیگر را به نگهبان درب شمالی دانشکده سپردند و به آنها فرمودند: به هر داوطلب زن که بدون حجاب وارد دانشکده می شود، یکی از این روسری ها را هدیه کنید تا بدون حجاب، به دانشکده ای که بسان یک مکان
ادامه مطلب

حکمت مطهَّر ;ویژه سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری

 در تمام فرهنگ ها، به ویژه در فرهنگ اسلام، احترام بسیاری برای دانشمندان درست کردار، که مشعل داران راه رشد و تعالی اند، در نظر گرفته شده است، به گونه ای که در قرآن کریم، بیش از هشتاد بار از علم و عالم تمجید شده و در مجموعه روایات اهل بیت علیهم السلام به این طایفه، بیش از دیگران احترام و ارزش داده شده و حتی در روایتی از امام صادق علیه السلام مُرکَّب قلم عالمان صالح، از خون شهیدان گرامی تر دانسته
ادامه مطلب

فضایل و شرایط معلمین از منظر قرآن و حدیث

 از منظر روایات اهل بیت علیهم السلام برای مقام معلمی ارزش بسیاری قرار داده شده است؛ چرا که او روح و جان افراد را پرورش داده، به سوی رشد و ترقی و تعالی می برد. حضرت علی علیه السلام فرمود: هر معلمی که بر شاگردانش تواضع و فروتنی کند و در برابر دانشمندان خود را کوچک و پایین دست به حساب آورد، با دانش خود به آقایی می‌ رسد.
ادامه مطلب