چالش و بحران امنیت زیست محیطی در زیارت گرگان!

  ساخت و سازهای انبوه و گسترده و با وزن بسیار بالای چند طبقه ای در مناطق شیب دار و خاك‌هایی جنگلی و كوهستانی و حریم رودخانه ها، وجود چشمه های كوچك و بزرگ در طرفین جاده منتهی به زیارت که در فروردین ماه امسال ده ها هکتار را درگیر لغزش نمود کاملا احساس می شود که با وجود عوامل پیشین به بزرگترین و مهمترین چالش و بحران بالقوه امنیت زیست محیطی گرگان مبدل شده است.
ادامه مطلب