تربیت نیروهای کارآمد یک ضرورت و وظیفه برای حوزه‌ها

  امروز شاهد پیشرفت‌های متعددی در ساحت‌های فردی و اجتماعی هستیم؛ در مقابل این نعمت‌های خداوند، تکالیفی هم بر عهده داریم که باید از این فرصت استفاده شود و این تکالیف را به انجام رساند.
ادامه مطلب

دکتر ظریف یار کمکی دموکرات های آمریکا در رقابت با جمهوری خواهان

  در این چهل سال دکتر ظریف همواره تحت شمول یک قاعده کلی استنباطی که این روزها می شود در فضای رسانه ای آنرا لمس کرد قرار گرفته است : "شکست"، "تطهیر" و "تجلیلِ" !!!
ادامه مطلب

نگاهی به مبارزات سیاسی آیت‌الله العظمی سید محمدهادی میلانی

  در دوران مبارزه با رژیم پهلوی، مراجع و روحانیون بسیاری قائل به مواجهه‌ی جدی با نظام پهلوی بودند. از جمله‌ی این روحانیون و علما می‌توان به آیت‌الله سید محمدهادی میلانی اشاره نمود. مطلب حاضر ضمن واکاوی مبارزات سیاسی او، نوع تعامل او با امام را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد.
ادامه مطلب

مشروطه؛ نظریه‌ ‏ای برای عصر عُزلت فقیهان

  از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه، این است که در این عصر غیبت، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متقین و ثابت دانستیم، حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب، و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و رفتن اصل اسلام، بلکه مهم تر بودن وظایف مربوط به حفظ نظم ممالک اسلامی از تمام امور حسبیه از
ادامه مطلب

پژوهشی در رابطه با ازدواج امام جواد (ع) با دختر مأمون

  در سراسر زندگی ۲۵۰ ساله معصومین (ع) به مواردی برمی‌ خوریم که در طول تاریخ مورد سؤال بوده و همواره هست. سکوت ۲۵ ساله امام علی (ع)، صلح امام مجتبی (ع)، قیام امام حسین با زن و فرزند در یک نبرد نابرابر، قبول ولایت عهدی حضرت رضا (ع) و ازدواج امام جواد (ع) با دختر مأمون به نام ام الفضل از این سنخ ابهامات تاریخ است.
ادامه مطلب

بررسی روایات حجاب و پوشش کنیزان

  حجاب به عنوان واجب دینی، برکات زیادی برای زنان و دختران اجتماع دارد، ولی متأسفانه در کنار سایشی که از دهه هفتاد درباره خود حجاب در بُعد اجتماعی ایجاد شد، در سال‌ های اخیر یک سایش معرفتی نیز در مورد مقوله حجاب اتفاق افتاده که می‌ خواهد متکفلان معرفت دینی را مبتلا به تردید یا بی اعتقادی به حجاب بکند. به همین دلیل اکنون باید در دو عرصه درباره حجاب تلاش کنیم؛ عرصه
ادامه مطلب