22 فروردین ماه؛ آخرین فرصت نام نویسی پذیرش حوزه های علمیه

  معاونت آموزش حوزه های علمیه، 22 فروردین ماه 98 را آخرین فرصت نام نویسی پذیرش حوزه اعلام کرد.
ادامه مطلب