روز جهانی زن، بزرگداشت چیست؟!

  اندیشیدم روز زن در غرب بزرگداشت زنان مظلومیست که تحت فشار نظام بی رحم سرمایه داری شوریدند و در قرن بیستم، قرن تمدن و توسعه غربی، ناجوانمردانه در آتش سوزانده شدند. آنان برابری و عدالت می خواستند و تساوی با مردان کمرشان را شکسته بود.
ادامه مطلب

هشت مارس، روز جهانی زن یا تن؟

  آیا اساسا، زن امروز تراز غرب، چیزی جز یک برده جنسی است؟ برده ای که از روی رضایت و شوق دیده شدن و فخر فروختن، تن به استثمار خود خواسته داده است؟ و آیا خشونت بیش از این در حق زنی هست که صبح که از خواب برمی خیزد تا شب، دائم استرس زیبا به نظر آمدن داشته باشد؟
ادامه مطلب

آیت الله رییسی: هیچ‌کس در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون را نخواهد داشت

  مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید دستگاه قضایی کشور با حضور جمع کثیری از مسئولان آغاز شد.  
ادامه مطلب

این لوایح یعنی خودکشی از ترس مرگ/ پیوستن به FATF مضرترین اتفاق برای سفره مردم خواهد بود

  هرچه مباحث را کارشناسانه‌تر پیش بردیم، آرای مخالف با پیوستن ایران به پالرمو افزایش پیدا کرد؛ بیش از دوسوم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف پیوستن ایران به «پالرمو» هستند.
ادامه مطلب

راهیان نور، سفر به سرزمین آسمانی ها

  مقام معظم رهبری: خاطره ی این سرزمین ها را زنده نگه دارید. این سرزمین ها، این بیابانها، این رود کارون، این جاده ی اهواز - آبادان یا اهواز - خرّمشهر، این مناطق گوناگون که با اسمهای مختلفی امروز خودشان را به شما معرّفی میکنند، اینها شاهد برترین فداکاری ها و مجاهدتها و ازخودگذشتگی ها بوده اند.
ادامه مطلب