5 دلیل بر صحت ادعای انشقاق 2 جناح حاکم بر دولت

  زمزمه‌های خروج اصلاح طلبان از دولت به دو نکته اساسی باز می گردد. اول انحصارطلبی قدرت و اختلاف و جنگ قدرت میان اعتدالیون و اصلاح طلبان در دولت و ازسوی دیگر بروز مشکلات و گرانی سرسام‌آور و موج پشیمانی و ریزش آرای دولت دوازدهم.
ادامه مطلب

شهید مدرس در آینه تاریخ

  هر سال، در آستانه فرا رسیدن 20 شهریور آنچه به خاطر یک ایرانی می رسد سقوط سرسلسله پهلوی است که دوران فرمانروائی اش بر ایران بیش از 15 سال طول نکشید. از زمان به قدرت رسیدن رضاخان حتی زمانی که وی وزیر جنگ و سردار سپه بود، همیشه نام او را بدون نام مردی که در مبارزه با وی و ظلم و ستم هایش یدی بس طولانی داشت، بی معنی می بینیم. رضاخان در هر شرایطی که بود، منتقدی داشت بزرگ مرد و عظیم به نام سیدحسن
ادامه مطلب

تناسب آیات و سوره های قرآن

  تناسب بین آیات و سوره های قرآن از شاخه های علوم قرآنی است که قرآن پژوهان در آن اختلاف نظر دارند. نخستین کسی که در مورد وجه تناسب آیات به ظاهر غیر مرتبط و نیز مناسبت میان سوره های قرآن به بررسی جدی پرداخته است، ابوبکر نیشابوری (م 324ق) است. توقیفی بودن جمع و ترتیب آیات و سوره های قرآن، از مبانی تناسب بین اجزای قرآن است.
ادامه مطلب

سال روز شهادت آیت الله مدرس و روز مجلس

  شهید آیت الله مدرس مجتهدی با درایت، متقی، ساده زیست، شجاع، بیگانه ستیز، مرد سیاست و کسی بود که خدمت به مردم را از وظایف شرعی خود میدانست. پس از سالها آزار، تبعید و زندان، توسط مزدوران رضا خان به شهادت رسید. سالروز شهادت ایشان روز مجلس نامگذاری شده است.
ادامه مطلب