اولین کسی که در منطقه گلستان شعار مرگ بر شاه گفت

  در آن زمان که هنوز کسی نسبت به فعالیتهای ضد دینی شاه اگاه نبود و یا جرات ابراز انتقاد نداشت و حتی امام خمینی (ره) نیز در سال 42 قیام خود را علنی کرد ، اما محمد علی در سالهای 37 و 38 زمزمه هایی از شعار مرگ بر شاه در نزد برخی افراد مطرح می کرد.

سند STG1 و سند STG2 چیست؟

  سند STG1 بنیان خانواده و سند STG2 بنیان امنیت غذایی و در سلامت مردم را تهدید می کند
ادامه مطلب

تولیدِ علوم انسانی اسلامی «واجب عینی» است

  تولیدِ علوم انسانی اسلامی «واجب عینی» است||ابعاد مهم اسلام در سایه مانده است
ادامه مطلب