اردو های زیارتی سیاحتی داخل وخارج استان طلاب حوزه علمیه امام صادق (ع)

  اردو های زیارتی سیاحتی داخل وخارج استان طلاب حوزه علمیه امام صادق علیه السلام گرگان به روایت تصویر
ادامه مطلب

جام فوتبال شهدای مدرسه علمیه امام صادق علیه السلام گرگان

 جام فوتبال  شهدای مدرسه علمیه امام صادق علیه السلام گرگان به روایت تصویر
ادامه مطلب

همجنسگرایی در سند یونسکو

برای بسیاری از جوانانی که در سراسر دنیا به عنوان همجنسگرای زن، همجنسگرای مرد، دوجنس گرا، تراجنسیتی، بیناجنسی و خنثی تلقی می گردند، مدرسه نا امن ترین مکان است. •  LGBT: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender •  LGBT: همجنسگرای زن، همجنسگرای مرد، دوجنس گرا، تراجنسیتی
ادامه مطلب

هزینه های سازش چیست؟

  رهبر انقلاب با اشاره به موضوع عقلانیت در انقلابی گری، به مسئله هزینه های سازش اشاره کردند، موضوعی که با توجه به تجربه تاریخی سازش در موارد متعدد قابل وارسی و بحث است. از جمله این تجارب تاریخی می توان به مسئله فلسطین اشاره کرد که سازش منتهی به هزینه های متعدد برای آن ها شده است.
ادامه مطلب

معارفی از جزء شانزدهم قرآن کریم

  شانزدهمین قسمت از مجموعه مقالات معارفی از قرآن کریم به آیاتی از جزء شانزدهم این کتاب الهی اختصاص دارد. به مانند بحث‌های پیشین این بار هم ابتدا آیاتی از این جزء مطرح و سپس به نکات و معارفی از آن‌ها اشاراتی می‌کنیم.
ادامه مطلب