واقعه حرّه

  در ۲۸ ذی‌الحجه سال ۶۳ هجری قمری در شهر مدینه انقلابی علیه دستگاه ظالم یزید به وقوع پیوست، زیرا این انقلاب در راستای عکس العمل به شهادت امام حسین(ع) بود، این واقعه را به دلیل آن که در ریگزارى در اطراف مدینه به نام «حّره» واقع شد و پایگاه لشکر یزید نیز در آن جا بود، آن را در تاریخ به نام «واقعه حرّه» ثبت کرده‌اند.
ادامه مطلب

جامعه موعود الگویی برای ساختن جامعه مطلوب

  حکومت جهانی موعود را از دو منظر می توان مورد مطالعه قرار داد: در منظر اول به این حکومت تنها به عنوان آرمانی دوردست که باید در انتظار تحقق آن بود نگریسته می شود، آرمانی که با وضع موجود ما نسبتی نداشته و هیچ تاثیری هم در واقعیت های جاری جامعه ندارد.
ادامه مطلب

انقلابی گری از شاخص های نیروی انتظامی است

  التزام و تعهد به اسلام و انقلابی گری از شاخص های ارزشمند نیروی انتظامی است که توانسته به خوبی از ارزشهای آن پاسداری کند.
ادامه مطلب

هر بلایی در برابر جهنم عافیت است

 رُوِيَ عَنْ عَليٍّ عليه السلام قال: مَا خَيْرٌ بِخَيْرٍ بَعْدَهُ النَّارُ وَ مَا شَرٌّ بِشَرٍّ بَعْدَهُ الْجَنَّةُ وَ كُلُّ نَعِيمٍ دُونَ الْجَنَّةِ فَهُوَ مَحْقُورٌ وَ كُلُّ بَلَاءٍ دُونَ النَّارِ عَافِيَةٌ.
ادامه مطلب

مغازه داران و کسبه بخوانند

  کسی که در محل غصبی معامله کند، گرچه گناه کرده و اجرت مکان را به مالک آن مدیون می‌باشد؛ معاملاتش صحیح است، به شرط آن‌که سرمایه از آن خودش باشد.
ادامه مطلب