صبحگاه آفرینش

  دانلود مجموعه صبحگاه آفرینش به همراه زیرنویس عربی  مجموعه قبیله لعنت  مطالعه ای جدی در مورد تاریخ فرهنگی قبیله لعنت و سیر تحول اندیشه عمل ابلیس و یارانش از  روز نخست تا عصر حاضر می باشد و این پژوهش اولین تجربه علمی و پژوهشی در این موضوع می باشد که تا کنون در جهان اسلام ارائه شده است .
ادامه مطلب