مردم در حال خفه‌شدن زیر بار ریزگردها؛ ابتکار مشغول تحلیل توافق هسته‌ای در گفت‌وگو با BBC!

  فارغ از قانون‌شکنی ابتکار در گفت‌وگو با این رسانه، وی که این روزها زیر بار شدیدترین انتقادات در رابطه با عملکرد ضعیفش در موضوع ریزگردها در استان‌های جنوبی و غربی قرار دارد، در گفت‌وگو با کیم کاتاس، از توافق‌هسته‌ای می‌گوید و مسایل سیاسی داخلی و خارجی کشورمان!
ادامه مطلب

5 نکته درباره تک فرزندی

  با حاکمیت الگوی فرزند کمتر زندگی بهتر، نقش تعاملی بی بدیل تربیتی فرزندان به عنوان خواهر و برادر در شکل گیری شخصیت یکدیگر کمرنگ شده و زمینه ایجاد فضائل اخلاقی نظیر گذشت، بخشش، همدلی و همراهی، فداکاری وتامین نیازهای عاطفی واجتماعی با کمک گرفتن از دیگرخواهران و برادران با نبود آن ها از بین می رود.
ادامه مطلب