حکم شرعی عاشق شدن و حدود ارتباط دختران و پسران

  حضرت آیت الله سیستانی از مراجع عظام تقلید، در پاسخ به سؤالات جوانان، احکام ارتباط و دوستی پسران و دختران و نیز حکم شرعی عاشق شدن را پاسخ داده اند.
ادامه مطلب