دستاوردهای نرم انقلاب اسلامی

از مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی دست آورد های نرم آن می باشد. برای معرفی این دستاوردها شناخت آن ها لازم و ضروری است. در نوشتار قبل برخی از دستاوردهای نرم انقلاب اسلامی مطرح گردید در این نوشتار نیز برخی دیگر از دستاوردهای نرم بیان می شود. بررسی های انجام شده نشان می دهد تأثیر جدی انقلاب اسلامی بر نظریه های سیاسی، ارائه الگوی نه شرقی نه غربی، تأثیرگزاری بر مسائل منطقه، همچنین ایجاد و تقویت

معنویت گرایی در نهضت امام خمینی

 یکی از ویژگیهای اساسی و بنیادین نهضت امام خمینی نسبت به سایر انقلابهای جهان معنویت گرایی آن است

ریشه های انقلاب اسلامی در قرآن

 نقش مهمّ اتحاد مسلمین و جهاد فی سبیل الله در پیروزی انقلاب محمّدی قابل انکار نیست. ایمان به خدا و ایمان به رسالت پیامبر عامل پیروزی مسلمین صدر اسلام بود. مردمی که رهبر خویش را یک شخصیت برگزیده الهی می دانند که برای ارشاد آنان مبعوث گشته است. رهبر کبیر انقلاب اسلام که طرح تأسیس امه واحده اسلام را ریخت به پیروی از دستوارت آسمانی قرآن استقلال و عدم وابستگی آن را نیز کاملاً رعایت می کرد.

نقش معنویت در پیروزی انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره )

 مـتـفـکـران و نـظـریـه پـردازان بـزرگ جـهـان ، مـقـالات و کـتـابـهـای بـسـیـاری دربـاره ((عوامل موثر در پیروزی انقلاب اسلامی )) نوشته و اعتراف کرده اند که وقوع انقلاب در ایـران در سـال 1357 ش / 1979 م آنـان را بـه تـغـیـیر و تصحیح نظریاتشان درباره چگونگی شکل گیری ، رهبری و پیروزی انقلاب ها واداشته است .

انقلاب اسلامی تأثیر ایدئولوژی و رهبری در پیروزی و ثبات آن

 انقلاب اسلامی ایران 30 سال پرحادثه اما موفق را پشت سرنهاده است. انقلابی باشکوه وشگفتی ساز که باوقوعآن متخصصان پدیده انقلاب، تحلیل گران سیاسی و سیاست مداران که تصور وقوع آن را نداشتند، غافلگیر شدند و زمانی که آغاز شد چنان حرکتی گسترده وسراسری پدید آورد که امکان ایستادگی در مقابل آن وسرکوبی وآرام کردنش غیر قابل تصور شد وتوانست درمدتی کوتاه یعنی حدود یک سال ویک ماه بر قدرتمند ترین حکومت منطقه که

سه رهاورد انقلاب اسلامی برای اندیشه‌ی سیاسی شیعه

 از مهم‌ترین تجارب مسلمانان، خصوصاً شیعیان، ایجاد حکومت اسلامی در ایران بر پایه‌ی اندیشه‌ی ولایت فقیه است. تئوری ولایت فقیه آموزه‌های جدیدی را در منظومه‌ی فکری‌سیاسی شیعه مطرح و احیا نمود. در این نوشتار تلاش می‌شود تا به برخی از این آموزه‌ها پرداخته شود و آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد.

آسیب‌شناسی؛ ضرورتی برای استمرار

 هر انقلابی ممکن است در راه رسیدن به اهداف و آرمان‌هایش با موانعی رو به رو شود. شرط رسیدن به این اهداف و آرمان‌ها، نخست تقویت نیروی محرک انقلاب و در مرحله‌ی بعد، شناخت و رفع آسیب‌ها و موانع احتمالی است. در این رابطه توجه به فرمایشات امام راحل و مقام معظم رهبری به عنوان رهبران گذشته و حال این انقلاب بهترین چراغ راهنماست…

دو حادثه سرنوشت ساز در فروپاشی رژیم پهلوی

 در فاصله یک هفته، بین روزهای 11 تا 17 دی ماه 1356 (31 دسامبر 1977 تا 7 ژانویه 1978) دو واقعه در ایران روی داد که با واکنش شدید قشرهای وسیعی از مردم ایران روبرو گردید و دامنه آن، از اعتراض، مبارزه، مقاومت و شورش، به انقلاب کشیده شد و پس از سیزده ماه، منجر به فروپاشی رژیم پهلوی گردید.این دو رویداد، یکی اظهارات جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا در آغاز سال 1978 (11 دیماه 1356) در کاخ نیاوران، در ستایش

توجیه تئوریک انقلاب اسلامی: شروط کافی انقلاب

 اولین و اصلی ترین سؤال این است؟ چرا و چگونه در قرن بیستم، انقلابی مبتنی بر آموزه ها و اهداف دینی - اسلامی شکل می گیرد و موفق به براندازی دولت کهن شاهنشاهی و استقرار دولتی دینی می شود؟

اهداف حکومت اسلامی و ضرورت تشکیل حکومت بر اساس قانون

 مهم ترین هدفی که حکومت اسلامی به همراه دارد و با نظام های سه گانه انسانی هماهنگ است، همانا دو چیز است: اوّل انسانها را به قسمت خلیفة الله شدن راهنمایی و مقدّمات سیر و سلوک آن را فراهم کردن، دوم کشور اسلامی را مدینه فاضله ساختن، مبادی تمدن راستین را مهیا نمودن و اصول حاکم بر روابط داخلی و خارجی را تبیین کردن است.

انقلاب اسلامی و گسترش صلح مثبت

 تا پیش از انقلاب اسلامی نظریه های انقلاب برای سرنگونی نظام حکومتی بیشتر بر روش های خشونت آمیز تأکید داشتند، درحالی که انقلاب اسلامی، انقلابی متکی بر وحدت و حضور ملت می باشد. انقلاب اسلامی ایران به عنوان انقلابی تمدن ساز، ضمن شناساندن حوزه معرفتی اسلام به جهانیان و معرفی منطق فکری خود که مبتنی بر خردباوری است، توانسته است با ویژگی هایی چون استعمارستیزی، حمایت از مظلومین و خوداتکایی، نقش ها و

توجیه تئوریک انقلاب اسلامی: شروط لازم برای انقلاب

  شکل گیری و پیروزی جنبش های انقلابی به دو دسته شروط و عوامل وابسته است: الف) شروط لازم، که عبارت است از نارضایتی وسیع و عمیق عمومی از ساختار و کار کرد حکومت و نظام. ب) شروط کافی عبارتند از: رهبری، ایدئولوژی و سازماندهی جهت بسیج و تمرکزنارضایتی ها برای براندازی دولت و ایجاد تغییرات اساسی. 

علل و عوامل انقلاب اسلامی

 انقلاب اسلامی ایران با سطح وسیع و ریشه های عمیق و تمام ویژگیهای خود بعنوان یک پدیده اجتماعی، معلول و محصول عوامل بسیاری است.هر گروهی با توجه به ملاکات فکری و منافع تشکیلاتی خویش، علتی را برجسته تر می نماید و سعی می کند سلسله علل را به آن علت اصلی برگرداند، با توجه به این مطلب است که تبیین زمینه ها و عوامل انقلاب اسلامی مبحث بنیادی و پر مجادله این نوشتار می باشد.

ریشه های انقلاب اسلامی

 باید در بحث ریشه های انقلاب اسلامی، عوامل و شرایط پیدایی انقلاب اسلامی را که در واقع عوامل عینی نزدیک و بلافصل انقلاب اسلامی هستند، بررسی کرد. برای این منظور محدوده زمانی سالهای 57 1342 نقطه تمرکز خوبی است تا اندکی به عقب برگردیم و سیر تاریخ و روند واقعیات عینی جامعه را ملاحظه کنیم. در واقع می خواهیم در قالب تحولات سیاسی اجتماعی ایران در سالهای مذکور به جستجوی عوامل و عناصر زمینه ساز انقلاب