ماهی گیری وهابیت از آب گل آلود فاجعه منا/ این بار تمسخر طواف نسا با شبهات سخیف تلگرامی

  این موارد غالبا توسط وهابیت و برای تخریب تشیع بیان می شوند وهابیتی که بی کفایتی خود در فاجعه منا را نشان داده و بنا دارد با طرح این دسته شبهات ضمن تخریب تشیع اذهان را از آن چه روی داده منحرف سازد.
ادامه مطلب

خسارت به خودروهاى پارک شده

من چندين بار در حين رانندگى با خودروهاى پارك شده در مسير، برخورد جزئى داشتم، در فرض عدم دسترسى به رانندگان خودروهاى مذكور و عدم امكان توقف، حال براى جبران خسارت‌ها چه كارى بايد انجام دهم؟
ادامه مطلب