حکم لعن کردن افراد گنهکار

خبرگزاری«حوزه» متن سؤالات و پاسخ های این مرجع تقلید را منتشر می کند.

* حکم لعن کردن افراد گنهکار

پرسش: آیا می توان شخص فاسقی را که حتی برخی از گناهان را به شکل علنی انجام می دهد، لعن نمود؟

پاسخ: لعن مؤمن جایز نیست حتی مؤمن فاسق بنا بر احتیاط.

* تلاوت قرآن در ایام عادت

پرسش: آیا زن می تواند در ایام عادت و عذر شرعی قرآن بخواند؟

پاسخ: خواندن آیاتی که سجده واجب دارند، همچنین بنابر احتیاط خواندن آیات دیگر سوره های سجده دار برای حائض جایز نیست، امّا خواندن سوره هایی که سجده واجب ندارد، برای حائض مکروه است.

* آیا ادای شهادت واجب است؟

پرسش: اگر ما شاهد اتفاقی بوده ایم و از ما می خواهند در دادگاه شهادت دهیم آیا واجب است این کار را انجام دهیم یا می توانیم از این کار خودداری کنیم؟

پاسخ: ادای شهادت در دادگاه صالحه اگر شهادت ندادن موجب تضییع حق فرد شود- واجب است.

* حکم فروش نقدی چک به فرد ثالث

پرسش: آیا فروش چک مدت دار به شخص ثالث به قیمت کمتر اشکال دارد؟

پاسخ: اگر چک صوری نباشد، خرید و فروش آن به صورت نقد، جایز است.

* حکم تعهد پدرشوهر به پرداخت مالی به عروس

پرسش: اگر پدر شوهر در ضمن عقد ازدواج پسر و عروسش بر عهده بگیرد که یک قواره زمین به عروس بدهد و بعد به هر دلیلی ندهد و از دنیا برود، نسبت به این تعهد، مدیون است و باید از ترکه خارج شود؟

پاسخ: بله، مدیون است.

* مشقت داشتن برطرف کردن مانع وضو

پرسش: کسی که به اقتضای شغلش روی پوستش مانعی برای وضو وجود دارد که برداشتن آن مشقت دارد برای وضو چه تکلیفی دارد؟

پاسخ: اگر تغییر شغل و نداشتن کار برایش مشقت شدید داشته باشد و نتواند از قرار گرفتن مانع بر روی پوست جلوگیری نماید، باید تیمم کند مگر آن که در اعضای تیمم مانع باشد که باید وضوی جبیره ای بگیرد.

* تبعیّت زن از شوهر در مسأله وطن

پرسش: زنی که در محل سکونت تابع شوهر است، در مسأله وطن و احکام سفر باید تابع شوهر باشد؟

پاسخ: چنانچه تصمیم مستقلی داشته باشد، حکم شرعی مطابق با قصد خود اوست ولی اگر تصمیم مستقلی نداشته باشد، در این حکم تابع شوهر است.

منبع: پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شبيري زنجاني

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.