نکات کلیدی از جزء پنجم قرآن کریم

1) در اين جزء مطالب خانوادگي ، اجتماعي و مسائل فقهي بيان شده است.
2) در ابتداي اين جزء حقوق زنان مطرح مي شود زناني كه در دوران جاهليت به خاطر عادات و رسوم و افكار غلط از هيچ گونه حقي برخوردار نبودند:
الف- زنان و كودكان در گذشته از ارث محروم بودند. خداوند در آيه 7 سوره نساء مي فرمايد:" زنان نيز از ارث سهمي دارند".
ب- در دوران جاهليت زنان را تحت فشار قرار مي دادند تا با بخشيدن مهريه از آنها جدا شوند ,خداوند در آيه 19 سوره نساء مي فرمايد:" زنان را تحت فشار قرارندهيد كه قسمتي از آنچه به آنها پرداخته ايد از مهريه را تملك كنيد".

3) در آيه 31 سوره نساء در مورد گناهان كبيره آمده است :" اگر از گناهان كبيره اي كه از آن نهي شده ايد اجتناب كنيد ,گناهان كوچك شما را مي پوشانيم و شما را درجايگاه خوبي وارد مي نماييم".
الف- حال ببينيم چه گناهي گناه كبيره است؟ در روايت آمده است كه گناهان كبيره گناهاني است كه خداوند مجازات آتش را براي آنها مقرر داشته است.

ب‌- در چه صورتي گناه صغيره به كبيره تبديل مي شود؟
• در صورت تكرار گناه. امام صادق(ع) مي فرمايد: "شديد ترين گناهان آن است كه مرتكبش آنرا كوچك شمرد".
• در صورتي كه از روي طغيان و تكبر باشد.خداوند در آيه 37 سوره نازعات مي فرمايد:" آنها كه طغيان كنند و زندگي دنيا را مقدم شمرند ,جايگاهشان در دوزخ است".
• در صورتيكه از افراد مشهور سرزند. خداوند در آيه 30 سوره احزاب خطاب به همسران پيامبر(ص) فرمود:" اگرشما كار زشتي انجام دهيد ,مجازات آن را دو برابر خواهيد ديد ".
• در صورتيكه از انجام گناه خوشحال باشد.پيامبر(ص) فرمودند:" هر كس گناهي كند در حاليكه خندان باشد ,در آتش وارد مي شود در حاليكه گريان باشد ".
• در صورتيكه عدم مجازات سريع خدا را دليل رضايت خدا بدانند. در آيه 8 سوره مجادله از زبان گنهكاران مغرور آمده است كه آنها در پيش خود مي گويند چرا خداوند ما را مجازات نمي كند.

ج- چه چيزهايي باعث بخشودگي گناه مي شود؟
• در آيه 25 سوره شوري آمده است:" خداوند توبه را از بندگان خود مي پذيرد و گناهان را مي بخشد".
• در آيه 114 سوره هود آمده است:"ان الحسنات يذهبن السيئات" ,يعني كارهاي نيك آثار گناهان را از بين مي برد.
• شفاعت افراد در روز قيامت.
• در آيه 48 سوره نساء آمده است:" خداوند كسي را كه شرك آورده است نمي بخشد و گناهان پايين تر از شرك را براي هر كس كه بخواهد مي بخشد".


4) خداوند در آيه 36 سوره نساء در باب آداب معاشرت مي فرمايد:" بپرستيد خداي را وشريك نگيريد با وي ونيكي كنيد به پدر و مادر و خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و همسايگان دور و نزديك و همنشينان و واماندگان در سفر.
الف- نيكي به پدر و مادر:
• نيكي به پدر و مادر چهار مرتبه در قرآن آمده است و اين پس از اصل مهم توحيد و يگانه پرستي سفارش شده است.:" واعبدواالله و لا تشركوا به شيئا و بالوالدين احسانا".
• پيامبر(ص) فرمودند:" نيكي به پدر و مادر افضل است از نماز و روزه و حج و جهاد". ( از معراج السعادة)
• پيامبر(ص) فرمودند:" هر كه صبح كند در حاليكه پدر و مادر بر او غضبناك باشند ,داخل صبح مي شود در حاليكه دو در جهنم به روي او گشوده مي شود".
• خداوند مي فرمايد به عزت و جلالم سوگند كه اگر عاق والدين ,عبادت جميع پيامبران را بكند ,از او قبول نمي كنم .
ب- آداب معاشرت با همسايگان:
• پيامبر(ص) فرمودند:" هر كس روزه بگيرد و شبها به عبادت بگذراند ,اما همسايگان خود را اذيت كند ,از اهل جهنم است.
• امام صادق(ع) فرمودند:" نيكوئي با همسايگان باعث زيادتي عمر و آبادي شهرها مي گردد".
• پيامبر(ص) فرمودند:" حرمت همسايه برهمسايه مثل حرمت مادر است".
• روزي حضرت يعقوب به خداوند گفت پروردگارا به من رحم كن, چشمم نابينا و پسرانم از من گرفته شده اند. خدا به او وحي كرد چرا فلان روز گوسفندي كشتي و كباب كردي و خوردي و به فلان همسايه ات كه روزه بود چيزي ندادي...

5) در اين جزء به فضائلي اخلاقي و اجتماعي همچون انفاق ,جهاد ,هجرت و پاسخ به محبت هاي ديگران نيز اشاره شده است.در آيه 86 سوره نساء آمده است:" هرگاه كسي به شما تحيّت و سلام گويد ,پاسخ اورا به طور بهتر و يا حداقل به همان گونه پاسخ گوئيد". و نيزدر روايت آمده كه روزي كنيزي به امام حسن(ع) يك شاخۀ گل هديه كرد و امام حسن(ع) در مقابل وي را آزاد ساخت. هنگاميكه از اين كار وي سؤال شد حضرت فرمودند كه اين ادب را خداوند به ما آموخته است. سپس آيه فوق را تلاوت كردند.


6) در اين جزء خداوند مؤمنين را از صفات زشتي چون حسادت ,شايعه پراكني ,قتل عمد ,حمايت از خائنين , تهمت , نجوي و شركت در مجلس گناه برحذر مي دارد.

7) خداوند در آيه 140 سوره نساء مي فرمايد:" هنگاميكه مي شنويد افرادي آيات قرآن را انكار مي كنند و به استهزاء گرفته اند ,با آنها منشينيد تا وقتي كه به سخن ديگري بپردازند, در غير اينصورت شما هم مثل آنها خواهيد بود.در مورد شركت در مجلس گناه نكات زير از اين آيه استفاده مي شود:
الف) شركت در جلسه گناه به منزله شركت در گناه است ,اگرچه كه ساكت باشيم.
ب) اگر نهي از منكر به صورت مثبت امكان پذير نباشد ,لااقل به صورت همراهي نكردن انجام ميگيرد.
ج) كسانيكه با سكوت و شركت درجلسات گناه عملا گناهكاران را تشويق مي كنند مجازاتي همانند مرتكبين گناه دارند.
د) نشست و برخاست با كافران در صورتيكه نسبت به آيات الهي توهين نكنند و خطرديگري نداشته باشند ، مانعي ندارد. 

8) خداوند در آيه 112 سوره نساء درباره تهمت مي فرمايد:"هركس كه گناهي مرتكب شود,سپس آن را به دوش بيگناهي بياندازد , بار بهتان و گناهي آشكار را به دوش گرفته است".

9) خداوند در آيه 54 سوره نساء درباره حسادت اهل كتاب به پيامبر(ص) ,مي فرمايد كه اينها به مردم در برابر آنچه خدا از فضلش به آنها بخشيده است حسد مي ورزند.
همچنين در مورد حسادت :

o امام علي(ع) مي فرمايد:" تندرستي از كمي حسادت است ". و باز مي فرمايد:" عجيب است كه حسودان از سلامت جسم خود به كلي غافلند".
o خداوند در سوره خلق مي فرمايد كه از شر انسانهاي حسود زمانيكه حسادت مي كنند به خداوند پناه بريد.
o پيامبر(ص) فرمودند:" از ترسناك ترين چيزي كه بر امتم مي ترسم اين است كه مال ايشان زياد شود و با يكديگر حسد ورزند و يكديگر را به قتل رسانند".

10) از ديگر مطالب جزء پنجم احكام قتل عمد و غير عمد ,فلسفه تيمم ,نماز مسافر و نماز خوف مي باشد.
11) و از ديگر مطالب اين جزء احكام نشوز , شقاق و پيشنهاد محكمه صلح خانوادگي در صورت اختلاف همسران است.

http://www.quranpuyan.com/yaf_postst215_nkht-khlydy-z-jz-pnjm-qrn-khrym.aspx

 

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.