کتاب «ستیز با وحی» منتشر شد.

این کتاب که از مجموعه کتاب‌های اندیشنامه و حاصل تلاش پژوهشگران اندیشکده برهان است، در 82 صفحه و در 4 فصل از سوی انتشارات دیدمان به زیور طبع آراسته گردیده است.
«نظریه تجربه دینی و تاریخیت دین»، «دیدگاه های سروش»، «نقد مبانی فکری سروش»، «نقد ادعاهای سروش در باب اسلام»،
عناوین فصول 4 گانه این کتاب هستند.
 
در بخشی از مقدمه این کتاب می خوانیم:
«متأسفانه عده ای در داخل کشور ما تحت عنوان «روشنفکری» به مبارزه با دین اسلام برخاسته و از اساس منکر حقانیّت قرآن کریم، عصمت پیامبر اسلام و ائمه هدی علیهم السلام، و حتی منکر ختم نبوت شده و به صورت صریح مدعی پیامبر بودن و دریافت وحی شده اند. جالب تر اینکه تمام این ادعاها را تحت عنوان «روشنفکری دینی» مطرح ساخته اند.
 
بررسی ادعاهای ضد دینی روشنفکران به اصطلاح دینی، نیازمند نقل آرای آن ها و سپس نقد ادعاهای باطل آن ها است. از این رو، در این مقام تذکر دو نکته ضروری است :
1. عنایت به اینکه نقل سخنان مخالف قرآن روشنفکران، ممکن است تأثیرمنفی در باورهای مؤمنین جامعه دینی ایران داشته باشد، از خوانندگان عزیز عاجزانه درخواست می شود که پس از نقل مجموعه شبهات، به طور حتم نقد آن ها را که در پایان نقل سخنان آن ها خواهد آمد، مطالعه نمایند تا بی اساس بودن و غیربرهانی بودن آن شبهات و ادعاها واضح شود.
2. به دلیل اینکه این مقاله گنجایش نقد و بررسی تمامی ادعاهای مطرح شده از سوی روشنفکران را ندارد، در این نوشتار به بیان آرای دکتر «عبدالکریم سروش» می پردازیم.
 
در صورت توفیق در نوشتار دیگر به بیان آرای روشنفکران دیگر و نقد آن ها خواهیم پرداخت.»

 

 

ستیز با وحی
خرید کتاب

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.