توزیع کتاب یکی از آقازاده گرگانی حامی فتنه در مراسم حوزوی

متاسفانه این مراسم حوزوی رسمی با یک حاشیه همراه بود که موجب اعتراض طلاب و مسئولان حوزه های علمیه گردید.

علی رغم اینکه این مراسم از ناحیه مرکز میریت حوزه های علمیه خواهران استان برگزار شده بود، بسته های حاوی برخی از کتابهای یکی از آقازاده های استان که از حامیان جدی فتنه بوده است توزیع گردید.

شایان ذکر است ، این موضوع ( توزیع کتاب نامبرده) چند ماهی است در بسیاری از جلسات رسمی استان صورت می پذیرد که با توجه به گمانی زنی‌ها یکه برای حضور این اقازاده در عرصه انتخابات وجود دارد شائبه تبلیغات پیش از موعد وی دور از انتظاز نیست

در نتیجه  مسئولین مرکز مدیریت حوزه علمیه قم باید نسبتب به  این نوع مراسمات نظارت بیشتری داشته باشند

عدالتخواهان

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.