شعر جدید شاعر گلستانی با نام "رهبرم کشورم"

متن این شعر به شرح زیر است :

رهبرم کشورم

رهبرم    ای  روشنی    آفتاب                      بر من تاریک  در  ظلمت  بتاب

می هراسد دشمن از گفتار تو                          مانده حیران یک جهان ازکارتو

رهرو راه تو هستم خوب روی                      انقلابی    از  تو   دارد   آبروی

آنچه فرمودی کلامی بی مثال                       از برای   چرخ   کار  و  اشتغال

اقتصادی بس  مقاوم با تلاش                            جمله ی ایران برآن آماده باش

سایه ی یزدان سرت پاینده باد                        نور   ایزد  در  دلت   آکنده  باد

کشورم  ای  سرزمین   پر بها                         خفته در خاکت  هزاران لاله ها

خاک  تو از زر  گرانبهاتر  است                           ملتی  دارد همه میهن پرست

پرچمت   پاینده   و   با  اقتدار                         بر  فراز    قله های  بی شمار

بی مثال اندر جهانی  بهترین                              حق نگهدار تو ای ایران زمین

تا مرا جان  در بدن جاری بود                            دوست می دارم تورا آری بود

احمد تدین تیر 96

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.