چگونه از مالي كه از آن من نيست، به آن ها كمك كنم؟

آيـةالله العظمی سيد محمد كاظم يزدی، مرجع بزرگ عالم تشيع؛ دراواخر عمر با بركت خويش روزی عـده‌ای از بـزرگـان نجف را درجلسه‌ای گرد هم آورد و چهار نفر را به عنوان وصی برای خود معيّن نمود تا پس از مرگش مقداری از وجوهات شرعيه را كه نزد ايشان بود به مجتهد بعد از وی تحويل دهند. در هـمـين حال يكی از نوادگان ايشان به نام حاج آقا رضا، صاحب كتاب بزم ايران، به سيّد عرض كـرد: بـعـضـی از نوادگان شما يتيم هستند و تا به حال تحت سرپرستی شما بوده اند، خوب است چيزی از اين اموال را هم برای آن‌ها تعيين كنيد. سـيـد بـا آن حـال كـسالتي كه داشت فرمود: نوادگان من اگر متدين هستند، خدا روزی آن‌ها را میرساند و اگر نه، چگونه از مالی كه از آن من نيست به آن‌ها كمك كنم؟! بـدين ترتيب حاضر نشد از اموال بيت‌المال استفاده شخصی نمايد و به فرزندانش بخوراند و همين بـاعث شد كه فرزندان و نوادگان ايشان، جزو ستارگان علم و انديشه و از فقها و صاحب نظران طراز اول عالم اسلام گردند.

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.