مهدويت چيست؟ راهنما كيست؟

در مذهب شیعه از دین اسلام، مَهدَویّت برگرفته از باور به ظهور منجی -حجت بن حسن (مهدی)- در آخرالزمان است.
شیعیان معتقدند بنابه وعده الهی فردی به‌نام «محمد» و لقب «مهدی» از نسل پیامبر اسلام و نهمین فرزند از نسل حسین بن علی، ظهور می‌کند و زمین را سراسر عدل و داد می‌کند.
بنابه این اعتقاد، مهدی در سال ۲۵۶ (قمری) به‌دنیا آمده و پس از دوره‌ای به‌نام غیبت صغری، غیبت کامل (غیبت کبری) شروع شد که تاکنون ادامه داشته‌است. در این دوران کسی وی را به اختیار خود نمی‌تواند ببیند و بشناسد.
به‌باور شیعه مهدی امام دوازدهم و منجی وعده‌داده‌شده الهی است.
به‌باور اهل سنت فرزندی از نسل پیامبر در آخرالزمان زاده خواهد شد که زمین را سراسر عدل و داد خواهد کرد...
مهدویت گونه‌ای از موعودباوری است.
در منطق دين دو اصطلاح داريم كه يكي "هادي" و ديگري "مهدي" است از نظر قاعدة زبان و لغت هادي اسم فاعل و به معناي هدايت كننده و رهنمون است و مهدي اسم مفعول و به معناي هدايت شده مي باشد. يكي از اسمهاي خداوند در قرآن مجيد هادي است يا « هادي المظلين» اي هدايت كنندة گمراهان. در سورة بقره از قرآن مجيد دربارة هدايت سخن آمده است :
"بسـم اللـه الـرحمـن الـرحيـم. الـم، ذلـك كتاب لايب فيـه هـدي للمتقين...."
ا.ل.م سه حرف جداي از يكديگر است ومعني مستقل و يا يك جمله نيست و ظاهرا معنائي ندارد و اما بعضي از مفسرين گفته اند: ا.ل. م يعني المهدي كه الف ولام ان حرف تعريف و حرف ميم اول اسم مهدي است. اگر اين تفسير و تعبير درست باشد معناي اين آيه اينست كه:
"المهدي آن كتـابـي است كه هيچ شك و ترديدي در آن نيست و پرهيز كاران را هدايت مي كند.
آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 17 آبان 1391 ساعت 22:36

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.