روش شناسی ترتّبی رویارویی امام علی (ع) با خوارج با تاکید بر نهج البلاغه

خوارج بعد از واقعه صفین، امام علی (ع) را تکفیر کردند و از ایشان درخواست توبه نمودند. از آنجا که امام (ع) آنها را افرادی گمراه می دانست از راه های مختلفی تلاش کرد تا با آنان وارد جنگ نشود. آن حضرت در این زمینه از راهکارهای فرهنگی، سیاسی و نظامی بهره برد و توانست هزاران نفر از آنها را از هلاکت نجات دهد. روح حاکم بر سیره امام علیه السلام در برابر تمامی مخالفان از جمله خوارج تکفیری مدارا و پرهیز از کشتار و خشونت بود، ولی امام با چند هزار نفری که به هیچ یک از روش های روشنگرایانه امام پاسخ مثبت ندادند و تسلیم نشدند، بلکه جنگ را انتخاب کردند، ناگزیر به جنگ شد. در این پژوهش سیره امام علی علیه السلام در مورد روش های رویارویی با خوارج تکفیری بررسی شده است و طی آن با بهره گیری از منابع تاریخ و سیره و آموزه های نهج البلاغه، نحوه برخورد امام علی علیه السلام با خوارج تبیین گردیده و ثابت شده که حضرت از هر روشی برای جلوگیری از ریختن خون آنها بهره برده است.

 

فایل های پیوستی

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.