بفرمایید شام!

  حسن روحانی در سال 2013 در حالی در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی و زمینه را برای دستیابی به صلح با آمریکا - بخوانید کدخدا- فراهم کرد. او پس از آن سخنرانی با نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا در یک ضیافت شام محرمانه شرکت کرد.
ادامه مطلب

مسئولان قدر این پدیده بی‌نظیر را بدانند

  مسئولان قدر این پدیده بی‌نظیر را بدانند
ادامه مطلب